Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Γραφείο Τύπου

Δελτία τύπου 2015

A/A  Ημερομηνία Ιστότοπος
148 31 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
147 30 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
146 30 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
145 27 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
144 23 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
143 22 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
142 19 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
141 18 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
140 18 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
139 12 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
138 12 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
137 11 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
136 10 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
135 4 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
134 2 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
133 1 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
132 30 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
131 23 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
130 20 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
129 17 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
128 16 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
127 15 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
126 13 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
125 11 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
124 5 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
123 4 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
122 4 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
121 3 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
120 30 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
119 28 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
118 27 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
117 23 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
116 22 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
115 20 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ δώ
114 19 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
113 18 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
112 15 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
111 14 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
110 12 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
109 12 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
108 7 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
107 6 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
106 5 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
105 4 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
104 30 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
103 30 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
102 28 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
101 27 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
100 23 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
99 22 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
98 17 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
97 16 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
96 16 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
95 11 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
94 9 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
93 8 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
92 5 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
91 3 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
90 3 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
89 2 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
88 2 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
87 29 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
86 28 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
85 27 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
84 26 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
83 24 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
82 19 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
81 14 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
80 13 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
79 10 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
78 9 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
77 3 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
76 1 Αυγούστου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
75 30 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
74 29 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
73 28 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
72 14 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
71 8 Ιουλίου είτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
70 25 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
69 22 Ιουνίου Δείτ το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
68 22 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
67 17 Ιουνίου Δείτε το δελτί κάνοντας κλικ εδώ
66 16 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνντας κλικ εδώ
65 15 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
64 15 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κικ εδώ
63 15 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
62 11 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
61 10 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
60 28 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
59 25 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
58 22 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
57 15 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
56 9 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
55 8 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
54 8 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
53 3 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
52 1 Μαΐου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
51 30 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
50 28 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
49 25 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
48 24 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
47 22 Απριλίου (δ) Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
46 22 Απριλίου (γ) Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
45 22 Απριλίου (β) Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
44 22 Απριλίου (α) Δείτε το δελτο κάνοντας κλικ εδώ
43 20 Απριλίου Δείτε το δελτί κάνοντας κλικ εδώ
42 16 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
41 15 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
40 14 Απριλίου Δείτε το δελτίο άνοντας κλικ εδώ
39 8 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
38 5 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
37 3 Απριλίου Δείτε το δελτί κάνοντας κλικ εδώ
36 2 Απριλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
35 2 Απριλίου Δείτε το δελίο κάνοντας κλικ εδώ
34 1 Απριλίου Δείτε το δετίο κάνοντας κλικ εδώ
33 30 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
32 28 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
31 26 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
30 25 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
29 21 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
28 20 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
27 19 Μαρτίου Δείτε το δελτο κάνοντας κλικ εδώ
26 17 Μαρτίου Δείτε το δελτο κάνοντας κλικ εδώ
25 5 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
24 4 Μαρτίου Δείτε το δελίο κάνοντας κλικ εδώ
23 3 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
22 3 Μαρτίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
21 2 Μρτίου Δείτε ο δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
20 27 Φεβρουαίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
19 25 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
18 25 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
17 22 Φεβρουρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
16 19 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
15 11 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
14 11 Φεβροαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
13 9 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
12 9 Φεβρουρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
11 28 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
10 23 Ιανουαίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
9 20 Ιανουαρου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
8 19 Ιανουαρίυ Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
7 15 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
6 14 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
5 13 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
4 12 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
3 6 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
2 5 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
1 1 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
 
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έους 2014 κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έου 2013 κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έους 2012 κάνοντας κλικ
εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έους 2011 κάνοντας κλικ εδώ