Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Γραφείο Τύπου

Δελτία τύπου 2013

A/A  Ημερομηνία Ιστότοπος
66 23 Δεκεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
65 20 Δεκεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
64 18 Δεκεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
63 17 Δεκεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
62 2 Δεκεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
61 13 Νοεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
60 12 Νοεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
59 8 Νοεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
58 7 Νοεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
57 4 Νοεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
56 25 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
55 24 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
54 23 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
53 14 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
52 9 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
51 7 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
50 4 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
49 3 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
48 3 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
47 2 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
46 1 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
45 1 Οκτωβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
44 30 Σεπτεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
43 23 Σεπτεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
42 20 Σεπτεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
41 19 Σεπτεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
40 18 Σεπτεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
39 17 Σεπτεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
38 3 Σεπτεμβριου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
37 29 Αυγουστου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
36 26 Αυγουστου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
35 23 Αυγουστου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
34 21 Αυγουστου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
33 20 Αυγουστου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
32 19 Αυγουστου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
31 16 Αυγουστου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
30 5 Αυγουστου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
29 25 Ιουλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
28 16 Ιουλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
27 9 Ιουλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
26 25 Ιουνιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
25 7 Ιουνιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
24 27 Μαίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
23 23 Μαίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
22 17 Απριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
21 15 Απριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδ
20 12 Απριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
19 10 Aπριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
18 5 Απριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
17 2 Απριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
16 1 Απριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
15 28 Μαρτιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
14 26 Μαρτιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
13 21 Μαρτιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
12 18 Μαρτιου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
11 27 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
10 26 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
9 23 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
8 18 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
7 14 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
6 1 Φεβρουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
5 28 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
4 22 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
3 14 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
2 9 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
1 8 Ιανουαρίου Δείτε το δελτίο κάνοντς κλικ εδώ
 
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2014 κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2012 κάνοντας κλικ
εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2011 κάνοντας κλικ εδώ