Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Οικονομικές υπηρεσίες

Υπηρεσία Καταστημάτων Προέγκριση Έγκριση

- ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Εγκυκλιος για το καπνισμα και για το σχετικο Βιβλιο Αναφορας

Υποχρεωτική εκπαίδευση για τους εργαζόμενους στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 14708/10.08.2007/ΦΕΚ 1616/Β/17.08.2007 & Εγκύκλιος 3 Υ1γ/Γ.Π./οικ. 14553/4.02.2013) καθίσταται πλέον υποχρεωτικό να εκπαιδεύονται στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων όλοι οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά.
Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης σεμιναρίων του ΕΦΕΤ, αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και θα ζητείται από το Δήμο, για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Προέγκριση - Δικαιολογητικά :
Πριν από κάθε ενέργειά σας (δηλαδή υπογραφή συμβολαίου, αγοραπωλησίας ή μισθώσεως χώρου, διαμόρφωση των χώρων συγκρότησης του καταστήματος ή εργαστηρίου) θα πρέπει να απευθύνεστε οπωσδήποτε στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Πειραιά (Ψαρρών & Μπότσαρη 7, τηλ. 213 1618517-19), προκειμένου να πληροφορείσθε υπεύθυνα ότι όντως ο χώρος που πρόκειται να μισθωθεί, αγορασθεί ή διαμορφωθεί έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σαν Κατάστημα  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της προέγκρισης του καταστήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τα παρακάτω:
1.     Αίτηση του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.
2.     Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως- οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
3.  Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου (ενσωματώνεται στην παρούσα)


4.     Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε.
5. Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού
6. Διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.

ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ