Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δήμος Κυθήρων - ΚΕΠ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Υπεύθυνη : Ελένη Μαγονέζου

Διεύθυνση : Ποταμός Κυθήρων
Τηλέφωνο : 27363 20900, 27360 39057
Fax : 27360 38177

Ημέρες & ώρες λειτουργίας για το κοινό
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00' - 14:30'.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα στον τομέα συναλλαγής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση.
Φιλοσοφία και σύνθημα τους είναι: "διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες", προσπαθώντας έτσι να παρέμβουν δυναμικά στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πολιτών, στις δυσκολίες της συναλλαγής τους με τον δημόσιο τομέα, στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διαδικασιών.

Πως γίνονται οι συναλλαγές μέσω ΚΕΠ;

Η καινοτομία του όλου εγχειρήματος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες με μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα στο ΚΕΠ λαμβάνουν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση - εξουσιοδότηση προς το ΚΕΠ και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση, για τα οποία μπορούν να έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς, προκειμένου να υποβληθούν μέσω ΚΕΠ για την διεκπεραίωση του αιτήματος. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας ο ίδιος στις υπηρεσίες, καθώς το ΚΕΠ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

Τι είδους υπηρεσίες παρέχονται από τα ΚΕΠ;

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχει πληροφόρηση για πλήθος ζητημάτων που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση. Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικώς για απλά ζητήματα που τον αφορούν ή υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετικά με υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα.

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχονται υπηρεσίες όπως ορισμένες από αυτές, (συνηθέστερες), παρατίθενται πιο κάτω:

* Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
* Επικύρωση φωτοαντιγράφων
* Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας, Εκκαθαριστικά, Ασφαλιστική Ενημερότητα
* Πιστοποιητικά Γεννήσεως / Οικογενειακής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων, Εγγυτέρων Συγγενών, Σπουδών, Στρατολογικής Κατάστασης, Εντοπιότητας, Αποποίησης ή μη Κληρονομιάς, Δικαστικής Συμπαράστασης, Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης, Αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος, Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, μη λύσεως γάμου, μη διώξης ως φυγόποινος κτλ.
* Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
* Ληξιαρχικές πράξεις
* Βεβαιώσεις (περί μη οφειλής ΤΑΠ, περί μη ασφάλισης ΙΚΑ κλπ)
* Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, πτυχίου, ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης κτλ)
* Μεταβιβάσεις ΙΧ οχημάτων
* Μεταδημοτεύσεις
* Ανανεώσεις (άδειας οδήγησης, βιβλιαρίου ασθενείας κλπ)
* Αναβολή κατάταξης στο στρατό (λόγω σπουδών, ειδικότητας κλπ)
* Εκδόσεις (κάρτα πολιτισμού, ΑΜΕΑ , βιβλιαρίων ασθενείας κλπ).
* Διάφορες αιτήσεις (Άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, αλλαγή χρώματος οχήματος, δήλωση γάμου, δήλωση βάπτισης, επίδομα κυοφορίας από ΙΚΑ κτλ).
Σημαντική ωστόσο είναι η προσφορά της υπηρεσίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που προκαλούν διάφορα φυσικά φαινόμενα.

- Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται απο τα ΚΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.gr.