Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Τεχνικές υπηρεσίες

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Φωτισμός - Δημοτικοί χώροι


Ηλεκτροδοτήσεις οικιών
Ο Δήμος Κυθήρων χορηγεί άδειες για την ηλεκτροδότηση οικιών και επαγγελματικών χώρων. Αναλυτικά οι άδειες που δίνονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά φαίνονται στην παρακάτω λίστα :
 • Ηλεκτροδότηση κατοικίας με εργοταξιακό ρεύμα
  έντυπα για ΔΕΗ
 • 1. Άδεια θεωρημένη από την Πολεοδομία για εργοτάξιο,
 • 2. Σχέδιο ηλεκτρολόγου θεωρημένο από τη ΔΟΥ.
   .
 • Ηλεκτροδότηση κατοικίας με κανονικό ρεύμα
  έντυπα για ΔΕΗ
 • 1. Άδεια θεωρημένη από την Πολεοδομία για μόνιμη κατασκευή (κατοικία),
 • 2. Σχέδιο ηλεκτρολόγου θεωρημένο από τη ΔΟΥ,
 • 3. Τα τετραγωνικά μέτρα από τον Δήμο (Υπεύθυνη Δήλωση Καταναλωτή).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΗ
   Για νέα κατοικία :
 1. Αίτηση ιδιοκτήτη,
 2. Τα m2 της 1ης  κατοικίας του από την οικοδομική άδεια
   Για νέα παλαιά κατοικία :
 1. Αίτηση ιδιοκτήτη,
 2. 2 Τοπογραφικά σχέδια με σφραγίδα του τοπογράφου μηχανικού, 
 3. 2 φωτογραφίες τουλάχιστον από κάθε πλευρά,
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για την παλαιότητα του κτίσματος

Βεβαιώσεις παλαιότητας κτηρίων
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
   Για κατασκευή νέας κατοικίας στη θέση υπάρχουσας :

Η βεβαίωση παλαιότητας κτίσματος πιστοποιεί την νομιμότητα της  υπαρχούσης κατοικίας στην Πολεοδομία και αυτή αποδεικνύεται :

 • ή από παλαιό συμβόλαιο με παλαιό τοπογραφικό,
 • ή από παλαιό λογαριασμό της ΔΕΗ,
 • ή από παλαιά αεροφωτογραφία,
 • ή με συμβολαιογραφική πράξη δηλ. «ένορκη βεβαίωση ιδιοκτητών»

Η βεβαίωση από το Δήμο είναι το τελευταίο χαρτί που θα ζητήσει η Πολεοδομία. Σε αυτήν την περίπτωση ο Δήμος ζητάει :

 • 2 Τοπογραφικά σχέδια με σφραγίδα του τοπογράφου μηχανικού,
 • 2 φωτογραφίες τουλάχιστον από κάθε πλευρά,
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για την παλαιότητα του κτίσματος,
 • Υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού για την παλαιότητα του κτίσματος.

Βεβαιώσεις κατάληψης ή μη κατάληψης Δημοτικών χώρων :
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • Αίτηση ιδιοκτήτη,
 • Άδεια οικοδομής,
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για τα m2 που θα καταλάβει και το ανάλογο χρονικό διάστημα,
 • Υπηρεσιακό σημείωμα – Βεβαιωτικό σημείωμα Είσπραξης, (τα χορηγεί ο Δήμος)

Σημαντικό !