Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Γραφείο Τύπου

Δελτία τύπου 2014

A/A  Ημερομηνία Ιστότοπος
74 31 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
73 23 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
72 20 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
71 17 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
70 17 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
69 16 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
68 12 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
67 11 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
66 9 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
65 8 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
64 1 Δεκεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
63 28 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
62 27 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
61 26 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
60 24 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
59 23 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
58 8 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
57 3 Νοεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
56 31 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
55 30 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
54 28 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
53 24 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
52 23 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
51 18 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
50 17 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
49 15 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
48 15 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
47 14 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
46 11 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
45 10 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
44 9 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
43 7 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
42 5 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
41 4 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
40 2 Οκτωβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
39 28 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
38 27 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτί κάνοντας κλικ εδώ
37 27 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
36 23 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
35 18 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
34 17 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
33 16 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
32 12 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
31 11 Σεπτεμβρίου Δείτε δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
30 8 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
29 5 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
28 5 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
27 5 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
26 4 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
25 4 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
24 3 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
23 1 Σεπτεμβρίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
     
22 31 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
21 15 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
20 14 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
19 11 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
18 9 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
17 8 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
16 4 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
15 3 Ιουλίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
14 26 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
13 12 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
12 6 Ιουνίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
11 22 Μαίου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
10 14 Απριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
9 1 Απριλιου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
8 26 Μαρτιου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
7 21 Μαρτιου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
6 24 Φεβρουαριου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
5 4 Φεβρουαριου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
4 23 Ιανουαριου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
3 16 Ιανουαριου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
2 9 Ιανουαριου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
1 8 Ιανουαριου Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
 
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2013 κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2012 κάνοντας κλικ
εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2011 κάνοντας κλικ εδώ