Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία


Οι υπηρεσίες του Δήμου

Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου

Περιλαμβάνει:
- Γραφείο τύπου και δημοσίων
  σχέσεων
- Γραφείο ειδικών συμβούλων και
  συνεργατών
- Γραφείο Αντιδημάρχων
- Γραφείο Προέδρου Δημοτικού
  συμβουλίου
- Γραφείο τουριστικών θεμάτων και
  αποδήμου Ελληνισμού
- Γραφείο σχεδιασμού,
  προγραμματισμού και τοπικής ανάπτυξης
- Γραφείο Δημοτικής αστυνομίας

Τηλεφωνικό κέντρο: 27360 312132
                      Fax: 27360 31919