Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Οικονομικές υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση : Γεώργιος Εμμ. Κασιμάτης

Τμήμα Οικονομικό

Προϊστάμενος : Εμμανουήλ Στάθης
Περιλαμβάνει:
- Γραφείο Λογιστηρίου, εκκαθάρισης δαπανών και προϋπολογισμού,
- Γραφείο Εσόδων φορολογίας και ανταποδοτικών τελών,
- Γραφείο προμηθειών και αποθήκης,

Τηλεφωνικό κέντρο: 27360 312132
                      Fax: 27360 31919