Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία


Οι υπηρεσίες του Δήμου

Τεχνικές υπηρεσίες

Προϊστάμενος : Κωνσταντίνος Στάθης
Περιλαμβάνει:
- Γραφείο Οδοποιίας,
- Γραφείο Αρχιτεκτονικό και οικοδομικών
   έργων,
- Γραφείο Ύδρευσης,
- Γραφείο Έργων και Σχολικών κτηρίων,
- Γραφείο Πολιτικών εφαρμογών και
   μελετών,
- Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικό

Τηλεφωνικό κέντρο: 27360 312132
                      Fax: 27360 31919
e-mail : teh-ypir@kythira.gr