Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες του Δήμου

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση : Γεώργιος Εμμ. Κασιμάτης


Τμήμα Διοικητικό

Προϊσταμένη : Ελένη Κομηνού
Περιλαμβάνει:
- Γραφείο προσωπικού,
- Γραφείο Δημοτ. κατάστασης, Ληξιαρχείου, Μ.
  Αρρένων, Πολ. γάμων,
- Γραφείο Εξυπηρέτησης του πολίτη,
- Γραφείο Κοινωνικής υπηρεσίας,
- Γραφείο Πρωτοκόλλου, Δ/νσης Αρχείου,
- Γραφείο Παιδείας, νεολαίας, άθλησης, και
  αρχαιοτήτων,
- Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Δημαρχιακής
  επιτροπής,
- Γραφείο Μηχανογράφησης - Μηχανοργάνωσης & Μισθοδοσίας.

Τηλεφωνικό κέντρο: 27360 312132
                      Fax: 27360 31919