Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία


Δήμος Κυθήρων
Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-14) 

Δημόσια διαβούλευση
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κυθήρων, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2012-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίζεται σε δύο φάσεις:
Στην Α΄Φάση γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης παρουσιάζεται και η στρατηγική του Δήμου και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες. Πιο αναλυτικά στην Α΄Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η βασική τους οργανωτική δομή.
Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για τη περιοχή του Δήμου και προσδιορίζεται η στρατηγική του, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να πετύχει το όραμα του. Επίσης προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Στην Β΄Φάση πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Η κατ΄έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.
Το κείμενο της Α΄ Φάσης Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη 29-11-2011 , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από σήμερα έως και τη Τετάρτη 14-12-2011, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Φορείς και πολίτες καλούνται και μπορούν να καταθέσουν μέχρι τις 14/12 τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις τους, αναφορικά με το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-14) του Δήμου Κυθήρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση sofia@kythira.gr , και κοινοποίηση στο depitropi@kythira.gr στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
Κατεβάστε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού κάνοντας κλικ εδώ

Πληροφορίες :
Τηλεφωνικό κέντρο: 27360 31213
                      Fax: 27360 31919