Καλώς ήρθατε

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κυθήρων.
Ελπίζουμε ότι μέσα από τις ηλεκτρονικές μας σελίδες θα βοηθήσουμε στην ενημέρωση των επαγγελματιών του τουρισμού, -και όχι μόνο-, στα θέματα που αφορούν την προβολή, την ανάπτυξη και τον καλύτερο συντονισμό επαγγελματιών και φορέων των Κυθήρων.
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της Επιτροπής θα παίξει η συμμετοχή όλων, με προτάσεις, παρατηρήσεις καθώς και κάθε τι άλλο που θα βοηθήσει στο ρόλο της.

 Πρόσφατες δράσεις

Εδώ θα δημοσιεύονται δελτία τύπου με τις διάφορες δραστηριότες της Επιτροπής.

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 25/5/2016
Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 25/4/2016
Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 22/1/2016
Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 13/1/2016
Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 26/4/2015
Σύσταση νέας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Εγγραφο στη Lane S.L.
Συνάντηση με επαγγελματίες
Συνάντηση με τον βουλευτή κ. Δημήτρη Καρύδη
Συνέντευξη σε ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων

Ενημερωθείτε για τις ανωτέρω δράσεις κάνοντας κλικ εδώ

 


Αν επιθυμείτε να σας στέλνουμε e-mail με τα δελτία τύπου της Επιτροπής παρακαλούμε ενημερώστε μας.


Σύνδεσμοι :

Υπουργείο Τουρισμού
Περιφερειακή Ενότητα
      Πειραιά
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
      Ελλάδος
Ομοσπονδία καταλυμάτων
      Λακωνίας
 

Αρμοδιότητες

  Ταξίδι εξοικείωσης Αυστριακών δημοσιογράφων στα Κύθηρα ... κάντε κλικ εδώ


Το έργο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & προβολής

είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του δήμου και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες :

α. Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου και την διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

γ. Προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο της κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου.

δ. Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.

ε. Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.

ζ. Συμμετέχει διά του προέδρου της και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.

η.  Σχεδιάζει και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο

στ. Το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του δήμου και ιδίως, η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου, που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών.