Κύθηρα – Το νησί των γλυκών μυστικών και των γιορτών της καρδιάς