Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύτικε στις 21 Ιουνίου 2022

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στις 24/06/2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα έναρξης την 13:00 μ.μ. στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων

.

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ