Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 8/3/2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 8/3/2024

Δημοσιεύτικε στις 4 Μαρτίου 2024
Ημερομηνία Διεξαγωγής 08/03/2024

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως ισχύει,
Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε
σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 8/3/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης και απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου –Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων  (εισηγητής: Γεώργιος Στρατηγός),
  2. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης και απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου –Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων  (εισηγητής: Γεώργιος Στρατηγός),
  3. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης και απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου –Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων  (εισηγητής: Γεώργιος Στρατηγός),
  4. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου –Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων  (εισηγητής: Γεώργιος Στρατηγός),
  5. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου –Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων  (εισηγητής: Γεώργιος Στρατηγός),
  6. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου –Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων  (εισηγητής: Γεώργιος Στρατηγός),
  7. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής (εισηγητής: Δημήτριος Καλλίγερος),
  8. Ορισμός εκπροσώπων σε επιτροπή (εισηγητής: Δημήτριος Καλλίγερος),
  9. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης εντός ζώνης 800μ οικισμού Τριφυλλιανίκων (εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία).
  10. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης (εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία).

*Οι δημοτικοί σύμβουλοι παρακαλούνται να δηλώσουν τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση, (δια ζώσης ή διαδικτυακά), μέχρι μια ώρα πριν την έναρξή της, τηλεφωνικά ή με email στο: depitropi@kythira.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Καψάλης

Video