Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 7/2/2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 7/2/2024

Δημοσιεύτικε στις 2 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία Διεξαγωγής 07/02/2024

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως ισχύει,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 7/2/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Κυθήρων» (εισηγητής: Δημήτριος Καλλίγερος).
2. Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων» έτους 2024 μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εισηγητής: Δημήτριος Καλλίγερος).
3. Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2024 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων» έτους 2024 (εισηγητής: Δημήτριος Καλλίγερος).
4. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης εντός ζώνης 800μ οικισμού Ποταμού (εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Καψάλης

Αρχεία

Video