Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 29-5-2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 29-5-2024

Δημοσιεύτικε στις 24 Μαΐου 2024
Ημερομηνία Διεξαγωγής 29/05/2024

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως ισχύει,

 Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 29/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Κυθήρων με το Δήμο Πύλου – Νέστορος (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων (εισηγητής: Α. Μαριάτος).
  3. Έγκριση της 54/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΣΘΩΛΨ-6ΘΔ) – Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).

*Οι δημοτικοί σύμβουλοι παρακαλούνται να δηλώσουν τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση, (δια ζώσης ή διαδικτυακά), μέχρι μια ώρα πριν την έναρξή της, τηλεφωνικά ή με email στο: depitropi@kythira.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Καψάλης

 

Αρχεία

Video