Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 27/1/2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 27/1/2024

Δημοσιεύτικε στις 23 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία Διεξαγωγής 27/01/2024

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως ισχύει,
Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε
σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 27/1/2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Συγκρότηση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Συγκρότηση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγητής: Δήμαρχος).
  5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής  αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής νηπίων στο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
  6. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής (εισηγητής: Δήμαρχος).
  7. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης εντός ζώνης 800μ οικισμού Κάτω Λιβαδίου (εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
  8. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης εντός ζώνης 800μ οικισμού Φριλιγκιανίκων (εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Καψάλης

Αρχεία

Video