Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 6/7/2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 6/7/2023

Δημοσιεύτικε στις 6 Ιουλίου 2023

Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 10/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι», (εισηγητής: Δήμαρχος),
  2. Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός),
  3. Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός),
  4. Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός),

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΘΗΣ