Σχολικές επιτροπές

Οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούνται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων.
Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα, προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων.
Έργο κάθε Σχολικής Επιτροπής είναι:
1. Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.),
2. Η αμοιβή καθαριστριών,
3. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους,
4. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων 5. σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες,
5. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων,
6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων είναι υπεύθυνη για όλα τα Δημοτικά Σχολεία και για τα Νηπιαγωγεία των Κυθήρων. Το Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
1. Καψάλης Κωνσταντίνος, (Πρόεδρος), Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Στρατηγό Γεώργιο
2. Φατσέας Ορέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Κασιμάτη Ιωάννη
3. Καλλίγερος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Βάρδα Σταματίνα
4. Μαγουλάς Νικόλαος, (Αντιπρόεδρος), Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σουρή Ζαχαρία
5. Μεγαλοκονόμος Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεωργιλά Παρασκευά
6. Χρυσάνθη Κοσμά, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Ποταμού με αναπληρωματικό μέλος την Νατάσσα Κάγκα, δασκάλα του ΔΣ Ποταμού
7. Αλεξάνδρα Δημοπούλου, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Χώρας-Καρβουνάδων, με αναπληρωματικό μέλος την Αλίκη Ψαχούλα, δασκάλα του ΔΣ Χώρας –Καρβουνάδων
8. Αννίτα Χατζή, Προϊσταμένη Νηπιαγωγός του ΝΓ Ποταμού με αναπληρωματικό μέλος την ΑΪλά Ισμαήλ, Προϊσταμένη του ΝΓ Χώρας (εκ των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων)
9. Καστανάκης Νικόλαος εκπρόσωπος της ένωσης γονέων με αναπληρωματικό μέλος την Άννα Λουράντου του Αντρέα
10. Κατσανεβάκης Θεόδωρος του Γεωργίου, δημότης (κάτοικος χρήστης των υπηρεσιών του Νομικού προσώπου) με αναπληρωματικό μέλος τον Σουλαδάκη Βασίλειο του Νικολάου
11. Δήμητρα Πέππα του Χρήστου, δημότης (κάτοικος χρήστης των υπηρεσιών του Νομικού προσώπου) με αναπληρωματικό μέλος τον Σταύρο Χάρο του Νικολάου
Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κυθήρων” έγινε με την υπ’ αρίθμ. 4/2024, (ΑΔΑ ΨΓΗΙΩΛΨ-Φ25), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων.

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων είναι υπεύθυνη για το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κυθήρων. Το Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1. Κομηνός Γεώργιος, (Πρόεδρος), δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Καψάλη Κων/νο
2. Κατσανεβάκης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Φατσέα Ορέστη
3. Καλλίγερος Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ζαντιώτη Παναγιώτη
4. Μεγαλοκονόμος Παναγιώτης, (Αντιπρόεδρος), δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεωργιλά Παρασκευά
5. Μαγουλάς Νικόλαος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σουρή Ζαχαρία
6. Φατσέα Σταυρούλα, Διευθύντρια Γυμνασίου Κυθήρων, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Λουράντο
7. Μεγαλοοικονόμου Ελένη, Διευθύντρια Λυκείου Κυθήρων, με αναπληρωματικό μέλος τον Αριστομένη Σπυρόπουλο
8. Μιλιγκάκη Μαρία, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων με αναπληρωτή της την Κωστούλα Μάτσα
9. Βέζος Βασίλειος του Λαζάρου, εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας του Λυκείου, με αναπληρωματικό μέλος τον Μεγαλοκονόμο Απόστολο του Γεωργίου
10. Κασιμάτη Μαρία του Γεωργίου, δημότης (κάτοικος χρήστης των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου) με αναπληρωματικό μέλος την Μάλαμα Καλλιόπη του Δημητρίου
11. Πρωτοψάλτης Παναγιώτης του Θεοδώρου, δημότης (κάτοικος χρήστης των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου) με αναπληρωματικό μέλος την Μαριέττα Λουράντου του Παναγιώτη
Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κυθήρων” έγινε με την υπ’ αρίθμ. 5/2024, (ΑΔΑ 99ΗΞΩΛΨ-71Δ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων.