Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου

Η Δημοτική Αρχή ανακοινώνει ότι με στόχο την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015, κρίνεται απαραίτητη η πιστή τήρηση των παρακάτω:
1. Για κάθε αιτούμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση κάθε είδους, είναι απαραίτητη η υποβολή σχετικής αίτησης από τον πολίτη, με την αναγραφή όλων των στοιχείων του και το είδος του πιστοποιητικού που ζητείται. Για όσους δεν διαμένουν στα Κύθηρα, η αίτηση μπορεί να αποστέλλεται στο Δήμο μέσω FAX (2736031919), e-mail (kythira@otenet.gr) ή με το συμβατικό ταχυδρομείο. Κανένα πιστοποιητικό ή βεβαίωση δεν θα εκδίδεται με προφορική ή τηλεφωνική αίτηση και για καμία απολύτως περίπτωση.
2. Η συναλλαγές με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (πληρωμές οφειλών κ.λπ.) δεν θα διενεργούνται τις Παρασκευές καθώς και την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
3. Το ωράριο εξυπηρέτησης των πολιτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου είναι κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 08:00 μέχρι τις 12:00. Πέραν της 12:00 οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι δεν θα συναλλάσσονται με το κοινό καθώς θα πρέπει συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (12:00 – 16:00) να απασχολούνται χωρίς περίσπαση με τις πολλές εκκρεμότητες των γραφείων και των υπηρεσιών τους.
4. Η υπηρεσία γενικού πρωτοκόλλου θα λειτουργεί κανονικά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.