Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 21/06/2019

Σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης της κενωθείσας θέσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Αρχή διευκρινίζει τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του». Συνεπώς, μετά τη διαγραφή του κ. Λάζαρου Βέζου από την παράταξη με την οποία εκλέχθηκε το 2014, η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. θεωρείται κενωθείσα.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Δ.Σ. θα προχωρήσει στην εκλογή νέου Προέδρου για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας (ήτοι μέχρι την 31-08-2019), στην πρώτη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα για την συζήτηση και ψήφιση επειγόντων θεμάτων, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 Ν. 3852/2010, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, δηλαδή από τις 26.04.2019 και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών (01.09.2019), το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Την πρόσκληση της συνεδρίασης θα αποστείλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν. 3852/2010, ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του συνδυασμού που αναδείχθηκε πρώτος στις εκλογές του 2014, δηλαδή ο κ. Ματθαίος Αγγελιουδάκης.
Τα ανωτέρω διευκρινίζονται, καθώς τις τελευταίες ημέρες διαδίδονται ανυπόστατες απόψεις σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία, που δεν έχουν καμία σχέση με τις προβλέψεις του Νόμου.