Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 16/01/2019

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί τις διαδικασίες κτηματογράφησης αλλά και δημιουργίας του δασολογίου της Χώρας ως απολύτως απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις οποίες το κράτος μας όφειλε να έχει ολοκληρώσει εδώ και δεκαετίες. Δε νοείται σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που να μη διαθέτει ολοκληρωμένο κτηματολογικό σύστημα και ολοκληρωμένη καταγραφή των δασικών συστημάτων. Δυστυχώς, οι διαδικασίες αυτές καθυστέρησαν επί πάρα πολλά χρόνια, τώρα όμως δείχνουν να ολοκληρώνονται και αυτό δεν είναι απλά θετικό, αλλά εθνικά αναγκαίο.

Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές έχουν και σοβαρά προβλήματα κατά την υλοποίησή τους, τα οποία ήδη φάνηκαν κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Το κυριότερο εξ αυτών είναι το γεγονός ότι για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής, λαμβάνονται τελικώς υπόψη οι αεροφωτογραφίες του 2007 και όχι του 1945 όπως προβλέπεται στο Νόμο 998/1979 και στα εφαρμοστικά αυτού προεδρικά διατάγματα. Εξ αυτού του λόγου, εκτάσεις αναντίρρητα καλλιεργούμενες ή χορτολιβαδικές, αποδίδονται άκριτα πλέον ως δασικές, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία υποχρεωτικά θα έπρεπε να περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή και περιγραφή της άγριας χλωρίδας και πανίδας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί ο συλλήβδην χαρακτηρισμός ως δασικών, όλου του είδους των εκτάσεων, ακόμα και αναντίρρητα καλλιεργούμενων ή χορτολιβαδικών, που ακόμα και αν καλλιεργούνταν μέχρι και το 1990 ή και το 2000 ή και αργότερα, κάποια στιγμή αφέθηκαν με συνέπεια στις α/φ του 2007 να εμφανίζονται με φρυγανώδη βλάστηση. Το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί από τη Διοίκηση, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ενστάσεις επί των δασικών χαρτών και να αναγκάζονται οι πολίτες αλλά και οι Δήμοι να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακόμα ένα σοβαρό ζήτημα από την εφαρμογή του δασολογίου είναι ο χαρακτηρισμός των δρόμων ως δασικών, επίσης χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και αγνοώντας το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Νόμο 998/1979. Και σε αυτό το θέμα, οι επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων, απορρίπτουν τις ενστάσεις του Δήμου και της Εγχωρίου Περιουσίας, κρίνοντας ότι οι δρόμοι είναι δασικοί εφόσον κατά την άποψή τους ενώνουν δάση (!), ενώ η πραγματικότητα είναι ότι οι δρόμοι κατασκευάστηκαν για να ενώσουν οικισμούς και ανθρώπινες δραστηριότητες, απεικονίζονται στις α/φ του 1945 και άρα δεν δύνανται να έχουν δασικό χαρακτήρα. Τα ζητήματα αυτά, αλλά και πολλά ακόμη, θα πρέπει να τύχουν άμεσης επίλυσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε πολίτες και νομικά πρόσωπα να μην αναγκαστούν να υποστούν περιττές δαπάνες και τεράστια ταλαιπωρία, προσφεύγοντας στα δικαστήρια για να αποδείξουν το αυτονόητο.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, ο Δήμος μας ήδη εδώ και μήνες βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με την ανάδοχο κοινοπραξία, που έχει αναλάβει την υλοποίησή του στα Κύθηρα. Μετά από διαρκή συνεργασία και ανταλλαγή σχετικών επιστολών, το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, δεσμεύθηκε εγγράφως για τα ακόλουθα:

  1. Η Μονάδα Ενημέρωσης που θα δημιουργηθεί στα Κύθηρα θα εξυπηρετήσει τους δημότες με στόχο να μην απαιτηθεί κανείς να μεταβεί στον Πειραιά για την διεκπεραίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεσμεύθηκε εγγράφως για τα εξής: «Η λειτουργία του γραφείου θα περιλαμβάνει την παροχή επαρκούς ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών, αλλά και τη δυνατότητα παραλαβής των δηλώσεων του Ν.2308/95 που αφορούν στις ιδιοκτησίες της περιοχής, του εντοπισμού των ακινήτων στα υπόβαθρα που διατίθενται κατά τη διάρκεια συλλογής των δηλώσεων και στην παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών κατ΄ αντιστοιχία αυτών που πραγματοποιούνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ως εκ τούτου, σας διαβεβαιώνουμε ότι ο κάθε δημότης σας θα εξυπηρετηθεί στα Κύθηρα και δεν θα απαιτηθεί να μεταβεί στον Πειραιά για να υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης».
  1. Τόσο το Υπουργείο όσο και ο ανάδοχος, έχουν ενημερωθεί πλήρως για το ιδιαίτερο καθεστώς της Εγχωρίου Περιουσίας, προκειμένου αυτό να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία κτηματογράφησης.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, από το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, η διαδικασία έναρξης της κτηματογράφησης τοποθετείται για τον Φεβρουάριο του 2019 και ο ανάδοχος θα προβεί σε σχετική ενημέρωση προς το κοινό.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Κυθήρων και η Εγχώριος Περιουσία παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες κατάρτισης δασολογίου και κτηματολογίου, ώστε να προβαίνουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις εάν και όπου κριθεί αναγκαίο.