Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 15/04/2019

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων το πρωί της Παρασκευής 12/4 με την παρουσία του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη και υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου σε δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις. Κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου για το έτος 2019, που αποτελεί μια λογιστική υποχρέωση των Δήμων με βάση τις κείμενες διατάξεις.
Στην δεύτερη συνεδρίαση ενέκρινε τον Προϋπολογισμό 2019 του Νομικού Προσώπου "Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων", τον οποίο εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Ν.Π. Μαθιός Αγγελιουδάκης, που επεσήμανε τη μεγάλη σημασία της αύξησης της ετήσιας χρηματοδότησης του Ν.Π. από το Δήμο (100.000€) και παράλληλα ενημέρωσε ότι μετά από μια μακρά διαδικασία εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
Επιπλέον το Δ.Σ. ενέκρινε την πραγματοποίηση εποχιακών προσλήψεων στους τομείς των ανταποδοτικών υπηρεσιών και της πυρασφάλειας καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Κύπρου "TAXIDI 2019" που θα γίνει στις αρχές Μαΐου.