Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 5/03/2019

Ξεκίνησε η εκπόνηση της Στρατηγικής (Σχεδίου) Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στα Κύθηρα!
Με επιτυχία η 1η Δημόσια Διαβούλευση!
Με απόλυτη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και άλλων δημοτών έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 1ης Μαρτίου 2019, η 1η δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Στρατηγικής (Σχεδίου) Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα Κύθηρα. Η εκδήλωση έγινε στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων και την κύρια ευθύνη παρουσίασης της Στρατηγικής είχε ο κ. Θάνος Βλαστός, Καθηγητής Πολεοδομίας και Μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας.
Το ΣΒΑΚ είναι μια στρατηγική που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των μετακινήσεων των πολιτών στις πόλεις και τα χωριά. Το ΣΒΑΚ είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια μελέτη συγκοινωνιακών ρυθμίσεων. Μέσα στους 12 μήνες που θα διαρκέσει η εκπόνησή του, θα εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα όπως: μείωση τροχαίων ατυχημάτων, βελτίωση των μετακινήσεων, δημιουργία εσωτερικής συγκοινωνίας, αποτελεσματική οδική σήμανση, άρση της επικινδυνότητας σημείων ή τμημάτων του οδικού δικτύου, αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις , ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου, δημιουργία χώρων στάθμευσης και περιφερειακών οδών στους μεγάλους οικισμούς, χωροταξικός σχεδιασμός κ.λπ.
Στην εκδήλωση τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα και υπήρξε γόνιμος διάλογος και προβληματισμός, γεγονός που κατέδειξε το ενδιαφέρον των φορέων και πολιτών για την εκπόνηση μιας στρατηγικής που ουσιαστικά θα επηρεάσει προς το καλύτερο την καθημερινότητά μας στο νησί. Οι παρεμβάσεις ή τα έργα που θα προταθούν από το ΣΒΑΚ (π.χ. μονοδρομήσεις ή αναπλάσεις οδών, ποδηλατόδρομοι, άρση της στενότητας των δρόμων κ.λπ.) έχουν μεγάλες προοπτικές χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί δεν θα συνιστούν αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά θα αποτελούν μέρος της μεσομακροπρόθεσμης στρατηγικής του Δήμου.
Στην ιστοσελίδα www.kytherasvak.eu, κάθε φορέας ή ιδιώτης μπορεί να καταθέσει την πρόταση ή ιδέα του σχετικά με τη βελτίωση των μετακινήσεων στο νησί, συμβάλλοντας ώστε η όλη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ να είναι συμμετοχική, όπως απαιτούν οι σύγχρονες τάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.