Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 1/06/2019

Ο Δήμος Κυθήρων εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση 85.000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων.
Ο Δήμος Κυθήρων
συνέταξε και υπέβαλλε τα απαραίτητα από την σχετική πρόσκληση στοιχεία και η πρόταση του αξιολογήθηκε θετικά και εντάσσεται προς χρηματοδότηση., σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΤΠκΔ στις 30 Μαΐου που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης αυτής θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

1.      Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κυθήρων. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η πραγματοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου και  η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε δημοτικό κτίριο έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά, βελτιώνοντας το ενεργειακό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό του κόστος.

2.      Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ για τον Ενεργειακό Συμψηφισμό των καταναλώσεων των Δημοτικών Αντλιοστασίων και του Βιολογικού Καθαρισμού

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης μελέτης, θα καταγραφούν και αναλυθούν οι ενεργειακές καταναλώσεις των δημοτικών αντλιοστασίων και του Βιολογικού Καθαρισμού, θα επιλεγεί η προσφορότερη τεχνικά λύση για την παραγωγή ενέργειας, θα συνταχθούν οι απαραίτητοι φάκελοι για τις αιτήσεις ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

3.      Μελέτες για  την «Ανάπλαση Οικισμού Ποταμού Κυθήρων».

Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση του Ποταμού, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί αισθητικά και να αντιμετωπιστούν προβλήματα, όπως της κίνησης και στάθμευσης οχημάτων.

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης των μελετών αυτών δίνει την δυνατότητα στον Δήμο Κυθήρων να ωριμάσει έργα έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναζητήσει τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή τους.
Η υλοποίηση έργων απαιτεί μακροπρόθεσμη στρατηγική,
μεθοδικό σχεδιασμό και συστηματική δουλειά.  Αυτό κάναμε έως σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε!