Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 30/8/2017

Με την απόφαση κήρυξης των Κυθήρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πρόσφατης φωτιάς να έχει βαρύνουσα σημασία, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης εξέδωσε τις οριστικές αδειοδοτήσεις για τη διενέργεια πέντε (5) νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο νησί των Κυθήρων. Πρόκειται για νέες υδρευτικές γεωτρήσεις που θα γίνουν στις Τοπικές Κοινότητες Ποταμού, Καρβουνάδων και Κοντολιανίκων.
Για τις γεωτρήσεις αυτές προηγήθηκε γεωλογική μελέτη από το Γεωλόγο κ. Μάρκο Μεγαλοκονόμο. Οι θέσεις επιλέχθηκαν ώστε να ανακουφίσουν υδροδοτικά περιοχές με σημαντικά προβλήματα, για τις οποίες παράλληλα ο Δήμος ωριμάζει και χρηματοδοτεί και σειρά άλλων μεγάλων έργων υδροδότησης (νέο δίκτυο Αγ. Πελαγίας, μονάδα αφαλάτωσης, έργο συλλογής υδάτων στις Όχελλες κ.λπ.).
Το έργο για την ανόρυξη και δοκιμαστική άντληση των 5 νέων γεωτρήσεων θα δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατόν από το Δήμο Κυθήρων (απαιτείται και η οικονομική μελέτη που συντάσσεται από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας), ο οποίος έχει δεσμεύσει για το συγκεκριμένο έργο ποσόν 125.000€ στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Όπως είναι γνωστό, όλα τα έργα ύδρευσης εκτελούνται αποκλειστικά από τα ανταποδοτικά έσοδα των λογαριασμών ύδρευσης, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη εξόφλησης των χρεών και λογαριασμών ύδρευσης από τους δημότες, ώστε ο Δήμος μας να μπορεί να εκτελέσει όσο το δυνατόν περισσότερα έργα στον τομέα της ύδρευσης και της υδατικής επάρκειας.