Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 29/12/2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΟΧΕΛΛΕΣ
Τη σύμβαση για την ολοκλήρωση των μελετών, αδειοδοτήσεων και τευχών δημοπράτησης για το έργο συλλογής νερού στη θέση "Όχελλες" της Τ.Κ. Λογοθετιανίκων, υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016.
Στο έργο περιλαμβάνονται:
- Η κατασκευή έργου συλλογής νερού - φράγματος στη θέση "Όχελλες" ύψους 4,6 μέτρων και μήκους 43 μέτρων
- Αντλιοστάσια και Δεξαμενές
- Αγωγοί μεταφοράς του νερού μέχρι τη δεξαμενή του Ποταμού στη θέση "Άγιος Ηλίας"
- Η/Μ εργασίες
Για την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, απαιτείται η σύνταξη πλήρους Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατηγορίας Α2 (12 παραδοτέα) καθώς και Τεύχη Δημοπράτησης και Διακήρυξη (6 παραδοτέα). Το σύνολο των μελετών αυτών θα κοστίσει 24.753,79€ και καλύπτεται εξολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου (ανταποδοτικά έσοδα ύδρευσης).
Η υδρογεωλογική μελέτη για το έργο εκπονήθηκε το 2012 από τους Γεωλόγους Μάρκο Μεγαλοοικονόμο και Μαρία Τσιμπίδου.
Το έργο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής η οποία, μετά την ολοκληρώση των μελετών και αδειοδοτήσεων, θα επιδιώξει την ένταξη του είτε στο ΕΣΠΑ είτε σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.