Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 27/1/2017

Συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης 26/1 το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων σε έκτακτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν κατεπείγον και αφορούσε στην έγκριση της υπ΄ αρίθμ 5/2017 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων και την υποβολή της στο ΕΣΠΑ λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων στις 30/1.
Η μελέτη που προετοιμάστηκε από τους Μηχανικούς της Περιφέρειας σε συνεργασία με τον Μηχανικό και τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δήμου, προβλέπει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός πρωτοπόρου και σύγχρονου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης των Κυθήρων, συνολικού προϋπολογισμού 1.981.396,00€ με το Φ.Π.Α. Με το σύστημα αυτό θα γίνουν σημαντικές τεχνολογικές παρεμβάσεις σε 51 σημεία του δικτύου ύδρευσης των Κυθήρων (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια) προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ύδατος αλλά και να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του νερού, αφού προβλέπονται φίλτρα αποσιδήρωσης και απομαγγάνωσης καθώς και αυτόματοι χλωριωτές για το σύνολο του δικτύου, ενώ θα δημιουργηθούν τοπικά σημεία ελέγχου καθώς και κεντρικός server που θα εποπτεύει το σύνολο του δικτύου. Παράλληλα θα περιορισθούν σημαντικά οι απώλειες του αντλούμενου ύδατος, το ποσοστό των οποίων είναι εξαιρετικά μεγάλο, ένα ζήτημα δαιδαλώδες και δύσκολο, που μέχρι σήμερα δεν είχε αντιμετωπισθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου και απασχολεί έντονα τη σημερινή Δημοτική Αρχή.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση του ΕΣΠΑ, για την οποία δόθηκε παράταση υποβολής προτάσεων μετά από αίτημα του Δήμου μας, χρηματοδοτεί έργα ύδρευσης σε παράκτιους και νησιωτικούς Δήμους και γίνονται δεκτές προτάσεις έργων που έχουν πλήρη και ώριμο φάκελο μελετών και εγκρίσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που η Δημοτική Αρχή επέλεξε να υποβάλει τη συγκεκριμένη μελέτη και όχι κάποιο άλλο έργο ύδρευσης (ενδεικτικά: Όχελλες, Πρινολάγκαδο κ.λπ.) που να απαιτεί εξειδικευμένες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, προκειμένου να μην απωλεσθεί μια σημαντική χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη μέσω ΕΣΠΑ. Η τελική αξιολόγηση και έγκριση ή μη των προτάσεων θα γίνει εντός των επομένων μηνών από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.