Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 25/10/2017

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων το μεσημέρι της Τρίτης 24/10 υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου. Κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ήταν η μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Κυθήρων στο κτίριο του πρώην Επαρχείου, μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, όμως, για άγνωστους λόγους δεν προχώρησε. Η πρόθεση του Δήμου για μεταστέγαση του Α/Τ είναι εκπεφρασμένη και γνωστή ήδη από το 2013, όταν παραδόθηκε το κτίριο του πρώην Επαρχείου από την Περιφέρεια στο Δήμο, επί Δημαρχίας κ. Θεοδώρου Κουκούλη. Μάλιστα στις 29/11/2013 ο τότε Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πρωτοψάλτης είχε δηλώσει στο TSIRIGO FM ότι: "στο κτίριο αυτό σκοπεύουμε, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο άμεσο μέλλον, να στεγαστεί το αστυνομικό τμήμα Κυθήρων". Το 2014 και με την υπ΄ αριθμό 147/2014 ομόφωνη απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΚΩΒΩΛΨ-ΞΓ0), το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταστέγαση του Α/Τ στο κτίριο του πρώην Επαρχείου. Έκτοτε η διαδικασία έμεινε στάσιμη, όχι όμως με ευθύνη του Δήμου, που διαρκώς πίεζε τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ να ολοκληρώσουν τις σχετικές ενέργειες.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους από Μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν επιστολής του Δημάρχου Κυθήρων κ. Χαρχαλάκη προς τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο κ. Κων/νο Τσουβάλα (αρ. 3067/01-09-2017), διαπιστώθηκε ότι το κτήριο, στο οποίο εξακολουθεί σήμερα να στεγάζεται το Α.Τ. Κυθήρων, όχι μόνο δεν καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της Υπηρεσίας, αλλά κυρίως κρίνεται ακατάλληλο για στέγαση Αστυνομικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:
στερείται κατάλληλων χώρων κράτησης, ο δε χρησιμοποιούμενος ως τέτοιος χώρος δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμόν 8038/23/22/-α/31.10.2005 σχετικής διαταγής,
στερείται επαρκών χώρων υγιεινής,
στερείται επαρκών χώρων στάθμευσης οχημάτων και κυρίως
η μοναδική πρόσβαση στο σημείο που βρίσκεται το ακίνητο που στεγάζει το Α.Τ. γίνεται μέσω καμάρας κατά μήκος της οποίας δημιουργείται στένωση του οδοστρώματος με αποτέλεσμα, αφενός να καθίσταται δυσχερής η διέλευση των υπηρεσιακών οχημάτων και αφετέρου να υφίσταται μόνιμος κίνδυνος αποκλεισμού τους και αποτροπή της δυνατότητας άμεσης επεμβάσεως της Υπηρεσίας σε περίπτωση ανάγκης.
Όλα τα ανωτέρω προβλήματα γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο μας δια του με αριθμό πρωτοκόλλου 1774/17/2010706/06.10.2017 κατεπείγοντος εγγράφου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από το οποίο και τεκμαίρεται αναντίρρητα το κατεπείγον της ανάγκης μεταστέγασης του Τμήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων), ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παραχωρεί δωρεάν κτίρια που του ανήκουν για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, σε περιπτώσεις ανάγκης κάλυψης έκτακτων στεγαστικών και υπηρεσιακών αναγκών.
Μετά από μακρά συζήτηση, το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου του πρώην Επαρχείου για την άμεση μετεγκατάσταση του Α.Τ. Κυθήρων, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ. Δημήτρη Φατσέα και κ. Παναγιώτη Μεγαλοκονόμου.
Ο χώρος που σήμερα στεγάζεται το Α/Τ ανήκει και αυτός στο Δήμο και μαζί με το κτίριο που στεγάζει τη Λαογραφική Έκθεση, την ιστορική Βιτζαμάνειο Σχολή, συνιστούν ένα ενιαίο κτιριακό σύνολο στους πρόποδες του Ενετικού Κάστρου, το οποίο ο Δήμος μας σκοπεύει να αξιοποιήσει ως χώρο πολιτισμού και τεχνών, μετά τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών που θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2018.
Το θέμα υπερψήφισε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κυθήρων κ. Δημήτρης Καλλίγερος.