Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 25/7/2017

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Ιουλίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου και με την παρουσία του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη.
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την διαδικασία προκήρυξης των περιφερειακών ακτοπλοϊκών γραμμών, η οποία λήγει την Τρίτη 25/7, τελευταία ημέρα κατά την οποία η μοναδική εταιρεία που εξεδήλωσε ενδιαφέρον να αντικαταστήσει το Ε/Γ-Ο/Γ ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ υποχρεούται να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά της έγγραφα και στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος και το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνίων θα συνέλθει εκτάκτως προκειμένου να τροποποιήσει τις γραμμές και να προβεί σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι οι πλοιοκτήτες του τοπικού πλοίου προχώρησαν στην αγορά του Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ, το οποίο προτίθενται να δρομολογήσουν στις γραμμές μας, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εφοπλισμού του και όλες οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρηθούν για την αγορά του πλοίου. Τόσο η Δημοτική Αρχή, όσο και η Αντιπολίτευση εξέφρασαν την ικανοποίησή τους αφενός για την αποχώρηση της ΛΑΝΕ από τις γραμμές των Κυθήρων, η οποία φέτος υπερέβη κάθε ανεκτό όριο ασυνέπειας προς τους Κυθήριους, όσο και για την αγορά νέου πλοίου από τους πλοιοκτήτες του τοπικού πλοίου, το οποίο δύναται να εξυπηρετήσει με σταθερότητα και συνέπεια τις γραμμές μας μετά τη νέα προκήρυξη που θα γίνει από το ΥΝΝΠ με βάση τις σχετικές προτάσεις διαχωρισμού των γραμμών που έχουν διατυπωθεί από το Δήμο μας. Η Δημοτική Αρχή, στηρίζει και θα στηρίζει κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί και θα εξυπηρετεί την περιοχή μας, υπό όρους συνέπειας και σταθερότητας, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα στα οποία ανήκει.
Επιπλέον, ο κ. Δήμαρχος έκανε αναφορά στις μέχρι σήμερα διενεργηθείσες δημοπρασίες έργων, που έχουν αναλυτικά εκτεθεί στο Δελτίο Τύπου του Δήμου στις 11/7, τονίζοντας ότι η μέση έκπτωση που έχει επιτευχθεί στα έργα υπερβαίνει το 36%, γεγονός άκρως σημαντικό για το Δήμο μας καθώς εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι που θα διοχετευθούν σε άλλες απαραίτητες δαπάνες και έργα. Επίσης αναφέρθηκε στον καθημερινό τιτάνιο αγώνα των αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας και της ύδρευσης, που παρά τα προβλήματα, οι όποιες δυσχέρειες υπάρχουν αντιμετωπίζονται άμεσα, λαμβανομένου υπόψη και του ελάχιστου προσωπικού του Δήμου που δεν επαρκεί για το μέγεθος και τη διασπορά των οικισμών του νησιού.
Ανέφερε, παράλληλα, ότι από 1 μέχρι 10 Αυγούστου θα διενεργηθεί στο Δήμο έκτακτος έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για συγκεκριμένα έργα και αναθέσεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, για τον σκοπό και τις ανάγκες του οποίου ζητήθηκε από την ελέγχουσα αρχή η ανάκληση των αδειών όλου του προσωπικού κατά τις ημέρες αυτές. Πρόκειται για μια εξέλιξη ουδόλως θετική, καθώς μεσούντος του Αυγούστου, θα υπάρξει τεράστια διοικητική επιβάρυνση του Δήμου μας, που προέρχεται από πρακτικές προηγούμενων περιόδων και οι οποίες εξακολουθούν να ταλαιπωρούν δικαστικά το Δήμο, ο οποίος έχει μέχρι σήμερα δαπανήσει μεγάλα ποσά σε νομικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές για την υποχρεωτική από το Νόμο υπεράσπιση των αιρετών.
Το Δ.Σ. ενέκρινε την Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Αγίας Πελαγίας, ενός έργου πολύ μεγάλης σημασίας για τον τόπο μας, και κυρίως για τον παραλιακό οικισμό της Αγ. Πελαγίας, ο οποίος λόγω των πολλών ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων που διαθέτει, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και σχεδιασμό στις υποδομές του. Το έργο περιλαμβάνει 28 χιλιόμετρα νέου σύγχρονου δικτύου ύδρευσης με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, 4 καινούργιες δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας (200 κυβικών εκάστη), αγωγούς, 177 φρεάτια και 16 φρεάτια καθαρισμού, 54 πυροσβεστικούς κρούνους και πλήρες δίκτυο πυρασφάλειας του οικισμού και σειρά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τελευταίας τεχνολογίας αυτοματισμούς.
Το έργο έχει υπολογιστεί να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης του οικισμού τουλάχιστον μέχρι το 2050 με μέγιστο αριθμό 5.000 κατοίκων ανά ημέρα (στην τουριστική περίοδο). Σε συνδυασμό με την υπό αδειοδότηση μονάδα αφαλάτωσης (που έχει επίσης χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής) αλλά και τις 3 καινούργιες γεωτρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί στην ευρύτερη περιοχή (για τις οποίες ο Δήμος μας έχει λάβει έκτακτη χρηματοδότηση 80.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών), δημιουργείται ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό της Αγίας Πελαγίας, με στόχο να εξαλειφθούν μετά την ολοκλήρωση των έργων τα προβλήματα υδροδότησης που παρατηρούνται επί πολλά χρόνια. Το έργο θα δημοπρατηθεί εντός του 2017 από το Δήμο Κυθήρων. Σημειώνεται ότι η έλλειψη νερού, σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση, την σπατάλη και την αλόγιστη χρήση, αλλά και τα παλαιά δίκτυα που διαρκώς φράζουν σε δύσκολα σημεία, αποτελούν παράγοντες που δημιουργούν συχνά προβλήματα στην υδροδότηση του οικισμού, τα οποία για να εξαλειφθούν απαιτούν συγκεκριμένα έργα όπως τα παραπάνω, έργα που η Δημοτική Αρχή κατορθώνει να χρηματοδοτήσει εν μέσω κρίσης. Ζητείται ως εκ τούτου η υπομονή των κατοίκων της περιοχής, καθώς η Δημοτική Αρχή επιλέγει να επιλύσει τα προβλήματα αυτά όχι με ημίμετρα και εύκολα λόγια, αλλά με λύσεις ουσιαστικές και μόνιμες που όμως απαιτούν χρόνο για την ολοκλήρωσή τους.
Τέλος, το Δ.Σ. ασχολήθηκε και με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.