Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 24/11/2017

Μετά από διαρκείς και συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση (ΑΔΑ: 6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν), με το ποσόν των 124.000,00 Ευρώ (με το ΦΠΑ) το έργο «Υλοποίηση Υποδομών για την Εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Καψαλίου Κυθήρων» και φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (MIS: 2017ΣΕ18900044 09 55).
Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα με στόχο τη συστηματική επαναπροσέλκυση της κρουαζιέρας στα Κύθηρα. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) στο Λιμένα Καψαλίου, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code). Στο έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, περιμετρική περίφραξη, κεντρική πύλη, σύστημα παρακολούθησης, εξοπλισμός ασφαλείας, κέντρο ελέγχου, φυλάκιο κλπ, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις, στο Λιμένα Καψαλίου.
Το ζήτημα της εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένος στο Καψάλι δεν είναι καινούργιο. Προέκυψε μετά την ψήφιση του Κανονισμού 725/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις». Ο Κανονισμός αυτός ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Νόμο 3622/2007.
Για την υποχρέωση εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στο Λιμένα Καψαλίου, το Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων ενημερώνεται αρχικά με έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στις 4/10/2005. Έκτοτε η αλληλογραφία από το αρμόδιο Υπουργείο προς τα Λιμενικά Ταμεία της Χώρας ήταν διαρκής.
- Το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώνει τον Ιούνιο του 2008 με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων για την «αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου και εκπόνησης μελετών ΑΑΛΕ και ΣΑΛΕ». Το Δ.Λ.Τ. ενημερώνει το Λιμεναρχείο Νεάπολης και το αρμόδιο Υπουργείο ότι δεν έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης.
- Το 2009 κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Αναστάσιου Παπαληγούρα, πίστωση ύψους 10.000€ με δικαιούχο το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων για την εκπόνηση της μελέτης αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Μετά από συνεχή όχληση του αρμόδιου Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών, το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων προκηρύσσει στις 25/06/2009 μειοδοτικό διαγωνισμό «για την ανάδειξη αναδόχου για την Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) και Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ)», προϋπολογισμού 22.000 € με το Φ.Π.Α. Ωστόσο ο διαγωνισμός ακυρώθηκε «λόγω σοβαρών παραλείψεων στη διακήρυξη» σύμφωνα με έγγραφο του Δ.Λ.Τ. Κυθήρων στις 9/7/2009 και δεν επαναπροκηρύχθηκε.
- Το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων δεν συνέχισε τη διαδικασία, παρά τις διαρκείς οχλήσεις του Υ.Ε.Ν., το οποίο με έγγραφό του στις 27/7/2013 προειδοποιεί το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων για «μη συμμόρφωση με διατάξεις για την βελτίωση της ασφάλειας στις λιμενικές εγκαταστάσεις», αναφέροντας ότι η μη συμμόρφωση αυτή «συνιστά λόγο κίνησης διαδικασίας παράβασης σε βάρος της Χώρας μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
- Το 2012 η τότε διοίκηση του Δ.Λ.Τ. ανέθεσε στην εταιρεία CTM HELLAS την εκπόνηση μελέτης για την προσέλκυση κρουαζιεροπλοίων στα Κύθηρα, ωστόσο η μελέτη αυτή δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθεί λόγω μη θεώρησης του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η νέα διοίκηση του Δ.Λ.Τ. ανέθεσε εξαρχής όλη τη διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε το 2015 με την παράδοση «Εισηγητικής Έκθεσης για την προσέλκυση κρουαζιεροπλοίων στα Κύθηρα», η οποία ωστόσο συνιστά μια καθαρά θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος.
- Η νέα διοίκηση του Δ.Λ.Τ., ήδη από τις αρχές του 2015, έθεσε ως προτεραιότητά της την ολοκλήρωση του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) για το λιμένα Καψαλίου καθώς και τον ορισμό Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμένος (ΥΑΛΕ) που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο Λιμένας Καψαλίου να χαρακτηριστεί επίσημα ως λιμένας υποδοχής διεθνών πλόων και προέβη στις σχετικές αναθέσεις εκπόνησης των μελετών.
- Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στις 23/1/2017 με εμπιστευτικό έγγραφό του, αποδέχεται το ΣΑΛΕ που εκπόνησε το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων και έκρινε ότι αυτό πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Ν.3622/2007 και του Κανονισμού 725/2004 ΕΚ.
- Χάρη στη διαρκή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με το αρμόδιο Υπουργείο και προσωπικά με τον Υφυπουργό κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, επιτεύχθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 124.000€ του έργου υλοποίησης των υποδομών ασφάλειας στο Λιμένα Καψαλίου. Το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων θα προβεί στην έκδοση των τευχών δημοπράτησης του έργου σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί εντός του 2018.
Παράλληλα με τα ανωτέρω, το Λιμενικό Ταμείο προβαίνει μέχρι το τέλος του έτους στην ανάθεση της γενικής συντήρησης και ανακαίνισης των δύο βασικών λιμενικών κτηρίων στο νησί (Καψαλίου και Διακοφτίου) προκειμένου αυτά να παραδοθούν πλήρως ανακαινισμένα μέσα στους επόμενους μήνες.
Επιπλέον, εντός του 2018, το Λιμενικό Ταμείο θα προβεί στη δημοπράτηση των μελετών για σειρά λιμενικών έργων στο νησί. Οι μελέτες έχουν προϋπολογισμό 75.000€ με το Φ.Π.Α. και αφορούν στις επισκευές των λιμένων Πλ. Άμμου, Αγ. Πατρικίας, Καψαλίου καθώς και στην μελέτη τοποθέτησης του ναύδετου στο Καψάλι, για την πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων.
Τέλος, σε τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία νομιμοποίησης των λιμανιών των Κυθήρων και Αντικυθήρων, μια εξαιρετικά σοβαρή εκκρεμότητα πολλών ετών, καθώς εγκρίθηκαν τα οριστικά σχέδια από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.
Για όλα τα παραπάνω, αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, προσωπικά στον Πρόεδρό του και Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Ζαντιώτη, στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, στον Τοπογράφο κ. Γιώργο Συρμαλή, στον Τεχνικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Μπογιατζή και την αρμόδια υπάλληλο κα. Άννα Μπουρνά, που επί σειρά μηνών εργάστηκαν αθόρυβα, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο αναβάθμισης των λιμενικών μας υποδομών.