Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 19/12/2017

Τις συμβάσεις εκτέλεσης τριών νέων δημοτικών έργων υπέγραψε τη Δευτέρα 18/12 ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής έργα:

1. Επισκευή Δρόμου προς Δημοτικό Κοιμητήριο Χώρας. Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 37.000,00€ με το Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου μας. Αφορά στην επισκευή, κατασκευή συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων και τσιμεντόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο νεκροταφείο της Χώρας. Ανάδοχος είναι η Κυράνη Πρωτοψάλτη (ΕΔΕ) και μετά την επιτευχθείσα έκπωση (36%) το έργο θα εκτελεστεί με 23.879,41€ (με το Φ.Π.Α.). Η προθεσμία περάτωσης είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Κατασκευή Τεχνικών στην Αγία Πελαγία. Το έργο αφορά την κατασκευή τεχνικών απορροής οβρίων υδάτων σε τρια σημεία του οικισμού της Αγ. Πελαγίας και περιλαμβάνει αγωγούς, φρεάτια, σχάρες, κανάλια υδροσυλλογής και λοιπές εργασίες. Ο προϋπολογισμός με βάση τη μελέτη είναι 20.000,00€, ενώ επιτεύχθηκε έκπτωση 39% και το έργο θα κατασκευαστεί με 12.199,99€ (με το Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου μας. Ανάδοχος είναι ο Χρήστος Μαρασιώνης (ΕΔΕ) και η προθεσμία περάτωσης είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Αποκατάσταση Δρόμου προς Καμαρέλα Αντικυθήρων. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για το νησί των Αντικυθήρων που αναμενόταν τα τελευταία έτη. Θα γίνει αποκατάσταση του δρόμου προς την ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή της Καμαρέλας και θα επισκευαστούν οι εκτεταμένες ζημίες που προκλήθηκαν στην οδό μετά από αυθαίρετες επεμβάσεις αλλαγής χάραξης της οδού, που έγιναν το 2013, χωρίς τεχνική επίβλεψη. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή πλακόστρωτου μονοπατιού μήκους 90μ. με ξύλινη κουπαστή, για την ασφάλεια των επισκεπτών. Ο προϋπολογισμός με βάση τη μελέτη είναι 46.000,00€, ενώ το έργο θα εκτελεστεί με 31.732,44€ (με το Φ.Π.Α.) μετά την έκπτωση που δόθηκε στη δημοπρασία (32%). Ανάδοχος είναι ο Χρήστος Μαρασιώνης (ΕΔΕ) και η προθεσμία περάτωσης είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι καθυστερήσεις στις τελικές εγκρίσεις των δημοπρασιών των έργων είναι πρωτόγνωρες (ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε τόσο μεγάλη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις) και συνεπεία αυτών, έργα που δημοπρατήθηκαν ακόμα και στους πρώτους μήνες του 2017, θα εκτελεστούν σχεδόν 1 χρόνο μετά. Η κατάσταση αυτή υπερβαίνει κάθε όριο λογικής και το ζήτημα της γραφειοκρατίας στην εκτέλεση των έργων τίθεται διαρκώς από το Δήμαρχό μας τόσο στα δημοτικά θεσμικά όργανα (ΠΕΔΑ/ΚΕΔΕ) όσο και στην κεντρική Κυβέρνηση, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρξει η παραμικρή λύση. Πλέον όλες οι δημοπρασίες γίνονται στον Πειραιά καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 6 μηχανικοί κλάδου ΠΕ ή ΤΕ για τη συγκρότηση της σχετικής επιτροπής.

Οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι περιέρχονται σε δεινή θέση καθώς οι απαιτήσεις του Νόμου για τη δημοπράτηση και εκτέλεση έργων έχουν γίνει εξαιρετικά πολύπλοκες και δαιδαλώδεις, ενώ η μεγάλη έλλειψη προσωπικού δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας.

Ο Δήμος Κυθήρων, κατάφερε πάντως μέσα στο 2017 να πραγματοποιήσει συνολικά 17 δημοπρασίες έργων και υπηρεσιών (2 εξ αυτών στην εκπνοή του έτους), αριθμό πολύ μεγαλύτερο από πολλούς νησιωτικούς Δήμους με περισσότερο προσωπικό, γεγονός που αποδεικνύει ότι στο Δήμο μας υπάρχει σταθερή προσήλωση σε συγκεκριμένους στόχους και μεθοδική δουλειά, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο της Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτική ενημέρωση για τα έργα που δημοπράτησε ο Δήμος μας μέσα στο 2017 δείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα.