Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 18/12/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων», ανακοινώνει με το παρόν δελτίο τον απολογισμό του έργου του για την περίοδο από την αρχή της θητείας του, 1η Απριλίου 2017 έως και σήμερα. Η ενημέρωση αυτή σκοπό έχει να πληροφορηθούν οι δημότες των Κυθήρων και δη οι γονείς των νηπίων που φοιτούν στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για τις δράσεις, την επίτευξη κάθε έργου αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησε η Διοίκηση μέχρι σήμερα.

Το Νομικό Πρόσωπο φέρει μεταξύ άλλων και την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (η οποία υπάχθηκε επίσημα στο ΝΠΔΔ από τη σημερινή Δημοτική Αρχή) και άλλων ακόμη δράσεων. Είναι γνωστό ότι από την ίδρυση του Νομικού Προσώπου μέχρι σήμερα μεσολάβησαν νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Κεντρικού Κράτους (Καποδίστριας-Καλλικράτης, μνημονιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις κ.ά.). Σε δύσκολα χρόνια για την ευρύτερη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και οι προηγούμενες Διοικήσεις, κλήθηκε και η δική μας Διοίκηση να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία των αντικειμένων ευθύνης της και μάλιστα με την έλλειψη δικού της διοικητικού προσωπικού.

Μια σημαντική επιτυχία της παρούσας Διοίκησης ήταν ότι διευθετήθηκε επιτυχώς η από συστάσεως του Δήμου μας εκκρεμούσα υπόθεση της μεταφοράς ταμειακών αποθεμάτων ύψους 15.430,00€ από λογαριασμούς που υπήρχαν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και μετέπειτα στην EUROBANK-ERGASIAS των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών (Κυθήρων και Ποταμού Κυθήρων) και μεταφέρθηκε το ποσό αυτό με δύο τραπεζικές επιταγές στον κύριο τραπεζικό λογαριασμό του ΝΠΔΔ που τηρείται στο Κατάστημα της ΕΤΕ Κυθήρων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτήθηκε η επί τρείς φορές φυσική παρουσία του Προέδρου κ. Μαθιού Αγγελιουδάκη σε Κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας στην Αθήνα, καθώς και υποβολή πληθώρας παραστατικών εγγράφων που μας ζητήθηκαν τόσο για το ΝΠΔΔ όσο και για τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Όπως είναι γνωστό οι μόνοι πόροι για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού προέρχονται από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου μας που αποδίδονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα η επίλυση του ανωτέρω ζητήματος ήταν κομβικής σημασίας για το ΝΠΔΔ.                                                      

Για την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού πετύχαμε:

·         Την υποβολή και εκκαθάριση όλων των φορολογικών δηλώσεων του ΝΠΔΔ που εκκρεμούσαν (δεν είχαν υποβληθεί) από το έτος 2012 έως και το έτος 2015.

·         Την καθιέρωση και τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων (παρουσίας προσωπικού – τροφίμων κ.α) καθώς και  την θεώρηση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα).

·         Καταγραφή με την μέριμνα του προσωπικού των κτιριακών και υλικοτεχνικών αναγκών και την εγκατάσταση καινούργιου Η/Υ μετά των περιφερειακών του με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω  ενσύρματου Wi-Fi.

·         Διευθετήσαμε και αναβαθμίσαμε τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, μειώνοντας τις αντίστοιχες λειτουργικές δαπάνες, μεταφέραμε επίσης τον λογαριασμό του τηλεφώνου (27360 31468) στο όνομα και το ΑΦΜ του ΝΠΔΔ από το όνομα και το ΑΦΜ της πρώην Κοινοτικής Επιχείρησης Φρατσίων «Τα Φράτσια».

·         Σύνταξη τεχνικής περιγραφής για τις εργασίες «Συντήρησης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού» από την Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (Νησιώτικων Δήμων) της Περιφέρειας Αττικής και  με πίστωση 4.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: επισκευή της κεντρικής κολώνας η οποία παρουσίαζε σοβαρά στατικά προβλήματα, προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων πορσελάνης περιμετρικά στον πάγκο της κουζίνας, προμήθεια και τοποθέτηση ενός ποδοκίνητου νιπτήρα στην κουζίνα, επισκευή, συντήρηση και βάψιμο έξι παράθυρων της νοτιοδυτικής πλευράς του κτιρίου καθώς και της κεντρικής εισόδου, κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας στον διάδρομο μεταξύ του χώρου εστίασης και της αίθουσας, συγκέντρωση των όμβριων υδάτων της ταράτσας σε μία υδρορροή που πλέον απορρέει στον δρόμο καθώς οι προηγούμενες δια της απορροής τους γέμιζαν τον στεγανό βόθρο με την πρώτη βροχή, αποκατάσταση του πλακόστρωτου της πίσω αυλής από το τεχνικό απορροής των υδρορροών, προμήθεια ενός ηλεκτρικού μοτέρ ακαθάρτων υδάτων για την  μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργία  του στο υπόγειο του κτιρίου το οποίο λιμνάζει έως και 1,5m, αντικατάσταση ορισμένων φθαρμένων πλακιδίων κυρίως στην είσοδο του κτιρίου, τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών σε διάφορά σημεία εσωτερικά του κτιρίου και λοιπές εργασίες.

·         Ολοκληρώσαμε άμεσα και επιτυχώς όλα όσα επί επαναλαμβανομένων αυτοψιών επισήμαινε ως αναγκαία και άκρως επιβεβλημένα η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας.

·         Ολοκληρώσαμε την προμήθεια γραφικής ύλης και εκπαιδευτικού υλικού, την προμήθεια σκευών για την κουζίνα (θερμόμετρα ψυγείων-ηλεκτρονική ζυγαριά-χύτρα ταχύτητας). Τοποθετήσαμε θύρα μεταξύ του μαγειρείου και του χώρου εστίασης (δωρεά γονέα).  

·         Τοποθετήσαμε σε όλα τα παράθυρα αντικωνωπικές σίτες δια δαπάνης ομογενή μας εξ Αυστραλίας ο οποίος και ανάλαβε δια εκπροσώπου του όλες τις συνεννοήσεις (πληρωμή κ.λ.π) με τον κατασκευαστή.

·         Φροντίσαμε για την καθημερινή προμήθεια των τροφίμων και των ειδών καθαρισμού σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

·         Κάναμε τις πλέον αναγκαίες συντηρήσεις των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων καθώς επίσης και διαφόρων επίπλων.

·         Αντικαταστήσαμε όλους τους λαμπτήρες του Π.Σ. με νέους σύγχρονης τεχνολογίας led.

·         Προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε στον χώρο του Π.Σ. την απεντόμωση και απολύμανση από πιστοποιημένο συνεργείο.

·         Τοποθετήσαμε προειδοποιητικές πινακίδες επί της οδού που διέρχεται από τον Παιδικό Σταθμό, υλοποιώντας εν μέρει επί του παρόντος την συγκοινωνιακή μελέτη (παράρτημα σχολείων) που συντάχθηκε από αρμόδιο συγκοινωνιολόγο.

·         Ολοκληρώσαμε την προμήθεια νέου φαρμακείου μεγάλου μεγέθους καθώς και άφθονου φαρμακευτικού υλικού (σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδιάτρου του Νοσοκομείου Κυθήρων).

·         Προγραμματίσαμε την προμήθεια των αναγκαίων και σύμφωνα με την πρόταση του προσωπικού  επίπλων και σκευών συνολικής δαπάνης με τον ΦΠΑ περίπου 1.000 ευρώ, αναμένουμε δε την παραλαβή τους εντός του 2017.

·         Με την συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων προγραμματίσαμε την τακτική επίσκεψη του Παιδιάτρου για προληπτική ιατρική στα φοιτούντα νήπια.

·         Ενημερώνουμε εγγράφως σε τακτικά χρονικά διαστήματα το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού για θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του.

·         Προσελήφθησαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια έως και το τέλος της παρούσης σχολικής χρονιάς μία Βρεφονηπιοκόμος (ΤΕ)  και μία καθαρίστρια (ΥΕ).

·         Επίσης, στην διάρκεια της έως τώρα θητείας μας αποδεχτήκαμε δωρεές για τον Παιδικό Σταθμό αποστέλλοντας προς τούτο σχετικές ευχαριστήριες επιστολές.

Η παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ στις δομές ευθύνης του είναι τακτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στην διάθεση του εργαζόμενου προσωπικού για κάθε ζήτημα που προκύπτει ενώ στηρίζει έμπρακτα το εκπαιδευτικό και υπηρεσιακό έργο του. Αξίζει να αναφερθεί για άλλη μια φορά ότι ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί χωρίς την υποχρέωση τροφείων στα φοιτούντα παιδιά, σε αναγνώριση των δυσκολιών που βιώνει κάθε νοικοκυριό αυτούς τους καιρούς. Για την φοίτηση των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό έχει συγκροτηθεί επιτροπή μοριοδότησης των αιτήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Την Διοικητική υποστήριξη του ΝΠΔΔ έχει η τακτική υπάλληλος του Δήμου κα. Ελένη Δ. Κομηνού η οποία παρά τον φόρτο της εργασίας της είναι πάντα πρόθυμη να μας βοηθήσει σε ό,τι της ζητηθεί, την ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία.

Δημοτική Βιβλιοθήκη:

·         Ολοκληρώσαμε το έργο της απογραφής όλων των βιβλίων  που περιήλθαν στην Δημοτική από την παλιά δανειστική βιβλιοθήκη καταρτίζοντας ταυτόχρονα και το σχετικό πρωτόκολλο. Προς τούτο ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι, ως μέλη της επιτροπής κοπίασαν και έφεραν εις πέρας  για αρκετό χρονικό διάστημα το δύσκολο αυτό εγχείρημα.

·         Καθιέρωση διάθεσης των χώρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου αλλά και ιδιωτών.

·         Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Η/Υ και εκτυπωτικού μηχανήματος και προμήθεια αναλώσιμων, επισκευή και συντήρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (έπιπλα, λαμπτήρες κ.α).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλουν  με δωρεές σε είδος και υπηρεσίες προς τις δομές του Νομικού Προσώπου. Τέτοιες ενέργειες προσφέρουν ανεκτίμητο κοινωφελές έργο στην τοπική μας κοινωνία.

Ευχόμαστε σε όλους τους Κυθήριους και Αντικυθήριους, στους υπαλλήλους μας, στους γονείς και τα παιδιά που φοιτούν στον Παιδικό μας Σταθμό Καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία και Καλή Νέα Χρονιά!

Για το Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ματθαίος Στ. Αγγελιουδάκης