Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 11/7/2017

 
Η Δημοτική Αρχή, πιστή στη δέσμευσή της για διαρκή και αντικειμενική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα της τρέχουσας καθημερινότητας και της αναπτυξιακής πολιτικής στο νησί μας, επιθυμεί με αυτό το Δελτίο Τύπου να γνωστοποιήσει με κάθε λεπτομέρεια τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε όλους τους Δήμους της Χώρας στην δημοπράτηση των έργων μετά τον Αύγουστο του 2016
Η υλοποίηση των Προϋπολογισμών όλων των Δήμων της Χώρας μετά τον Αύγουστο του 2016 αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, με τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους να θίγονται περισσότερο. Η αιφνιδιαστική έκδοση του νόμου 4412/2016 στις 8/8/2016 άλλαξε μέσα σε μία μέρα όσες διαδικασίες εφαρμόζονταν επί δεκαετίες για τη δημοπράτηση και εκτέλεση των δημοσίων έργων, με αποτέλεσμα μετά τον Αύγουστο του 2016 να μην μπορεί ουσιαστικά να διενεργηθεί καμία απολύτως δημοπρασία καθώς όλες οι μελέτες έπρεπε να συνταχθούν εκ νέου. Παράλληλα, η υποχρέωση συμμετοχής στις επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών μόνο τεχνικών υπαλλήλων, απαγόρευσε ουσιαστικά στους νησιωτικούς Δήμους όπως ο δικός μας να δημοπρατούν αυτόνομα τα έργα τους, αφού είναι ελάχιστοι οι νησιωτικοί Δήμοι που διαθέτουν 6 Μηχανικούς για να συγκροτήσουν τις σχετικές επιτροπές (3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά). Έτσι όλες οι δημοπρατήσεις έργων του Δήμου Κυθήρων διεξάγονται πλέον στον Πειραιά με "δανεικούς" μηχανικούς από την Περιφέρεια. Αυτό συνεπάγεται τεράστιες καθυστερήσεις αφού η Περιφέρεια έχει αρμοδιότητα και σε άλλους Δήμους, συνεπώς θεωρείται δεδομένο ότι κανένας Δήμος δεν θα μπορεί πλέον να δημοπρατεί όλα τα έργα που έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό και το τεχνικό του πρόγραμμα. Αντίθετα, πριν την έκδοση του νόμου 4412, όλες οι δημοπρασίες γίνονταν στα Κύθηρα με υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην δημιουργηθεί ποτέ ζήτημα νομιμότητας των έργων, αλλά ειδικά τα έτη 2015 και 2016 ο Δήμος μας να έχει δημοπρατήσει πολλά και σημαντικά έργα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις. 
Για τα σημαντικά προβλήματα του νόμου 4412 έγιναν δεκάδες επιστολές διαμαρτυρίας προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη χωρίς να υπάρξει ποτέ ουσιαστική απάντηση. Ο Δήμος μας αλλά και όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Νήσων Αττικής, ζητήσαμε να υπάρξει περίοδος προσαρμογής στις διατάξεις του νέου νόμου αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στους υποστελεχωμένους Δήμους να δημοπρατούν τα έργα τους με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτε από τα δύο.  
Μόλις οι Δήμοι άρχισαν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του νόμου 4412, το Υπουργείο Υποδομών προχώρησε - πάλι αιφνιδιαστικά - σε ακόμα μία αλλαγή για τα δημόσια έργα. Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 19 Μαΐου 2017, άλλαξαν τα επί πολλά χρόνια ισχύοντα τιμολόγια και άρθρα δημοσίων έργων με αποτέλεσμα όλες οι μελέτες - που είχαν ήδη αλλάξει και επικαιροποιηθεί λόγω του νόμου 4412 - να χρειάζονται εκ νέου επικαιροποίηση για να δημοπρατηθούν! Πρέπει δε να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι μελέτες, στην περίπτωση των Κυθήρων, αφορούν άκρως σημαντικά αναπτυξιακά έργα τα οποία ο Δήμος μας ωριμάζει με ίδια μέσα επί σειρά μηνών προκειμένου να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται από το νόμο. Μετά από δυναμική παρέμβαση των Δήμων και της ΚΕΔΕ, το αρμόδιο Υπουργείο έδωσε παράταση στην εφαρμογή των νέων τιμολογίων μέχρι τις 15/7. Ωστόσο η ανάγκη επικαιροποίησης των μελετών που θα αναρτηθούν στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων μετά την ημερομηνία αυτή, παραμένει και θα πρέπει να καλυφθεί από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων, που παρά την υποστελέχωσή του, εποπτεύει 8 Δήμους ανάμεσα στους οποίους και το Δήμο Κυθήρων.
Τέλος, μετά τις 15 Οκτωβρίου 2017, όλοι οι διαγωνισμοί έργων θα γίνονται ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να πρέπει εκ νέου να προσαρμόσουν τις διαδικασίες στα νέα συστήματα και να δαπανήσουν σημαντικά ποσά για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Σε όλα τα ανωτέρω προστίθεται και η ξαφνική απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που καταργεί τις νόμιμες κατατμήσεις δαπανών ανά Δημοτική Ενότητα, με αποτέλεσμα οι Δήμοι που διαθέτουν πλέον της μίας Δημοτικές Ενότητες (π.χ. Κύθηρα και Αντικύθηρα), να αδυνατούν πλέον να εκτελούν ομοειδείς δαπάνες ανά Δ.Ε. με ξεχωριστές αναθέσεις όπως γινόταν νομίμως επί σειρά ετών, γεγονός που δημιουργεί σωρεία προβλημάτων λειτουργίας στους Δήμους. Ο Δήμος μας απευθύνθηκε στο νομικό τμήμα της ΚΕΔΕ και μετά από γνωμάτευση του νομικού συμβούλου κ. Πάνου Ζυγούρη εξακολουθεί να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία καθώς κρίνει βάσιμα ότι οι νόμιμες κατατμήσεις δαπανών ανά Δ.Ε. ουδόλως έχουν καταργηθεί από το νόμο 4412, καθώς αυτός αφορά τις συμβάσεις όλων συλλήβδην των οργανισμών του Δημοσίου και όχι αποκλειστικά των Ο.Τ.Α.
Με το Π.Δ. 80/2016 άλλαξε επίσης και η διαδικασία έγκρισης δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα για κάθε έγκριση δαπάνης να απαιτούνται πλέον 2 ξεχωριστές συνεδριάσεις του αρμοδίου οργάνου, απόφαση Δημάρχου και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου, δηλαδή η γραφειοκρατική διαδικασία έγκρισης δαπανών έχει τετραπλασιαστεί, χωρίς κανένα απολύτως λόγο και νόημα αφού οι δαπάνες πρέπει να εγκρίνονται μόνο με απόφαση του διατάκτη (κατά περίπτωση) χωρίς άλλες περιττές διαδικασίες, μιας και οι Προϋπολογισμοί των Δήμων έχουν εγκριθεί και συζητηθεί αναλυτικά στα Δημοτικά Συμβούλια.
Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι η τρέχουσα δημοτική περίοδος είναι η δυσκολότερη γραφειοκρατικά που έχει υπάρξει ποτέ για την Αυτοδιοίκηση στη Χώρα μας. Ο Δήμος Κυθήρων, με το λιγότερο μόνιμο προσωπικό από ιδρύσεώς του (1999), αντιμετωπίζει μετά το 2014 μια λαίλαπα διαρκών νομοθετικών αλλαγών και γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων που εκ των πραγμάτων αδυνατεί να παρακολουθήσει και να υλοποιήσει. Εάν μάλιστα η Δημοτική Αρχή δεν είχε φροντίσει έγκαιρα να διαθέτει αξιόπιστη νομική και τεχνική υποστήριξη με εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους, η κατάσταση θα ήταν εξαιρετικά πιο δυσχερής. Οι μικροί Δήμοι με ελάχιστο εξειδικευμένο προσωπικό, καλούνται από το νομοθέτη να υλοποιούν ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες με μεγάλους στελεχωμένους Δήμους, γεγονός που εκ των πραγμάτων έχει οδηγήσει σε Δήμους δύο ταχυτήτων. 
Ωστόσο και παρά τα τεράστια αυτά προβλήματα και εμπόδια, ο Δήμος μας με διαρκή αγώνα και επιμονή, εξακολουθεί να δημοπρατεί μεγάλης σημασίας έργα τοπικού ή παγκυθηραϊκού χαρακτήρα και παράλληλα να ολοκληρώνει τις διαδικασίες των προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια, η οποία έχει δεσμεύσει για μεγάλα έργα στο νησί μας σημαντικούς πόρους. Έτσι, από την έκδοση του νόμου 4412 (Αύγουστος 2016) μέχρι και σήμερα έχουν ήδη δημοπρατηθεί 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού 912.000€:
- Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες οδού Αγίας Πελαγίας προς Αγία Αναστασία, 220.000€ (ΠΔΕ)
- Επισκευή Δρόμου προς Κοιμητήριο Χώρας, 37.000€ (ίδιοι πόροι)
- Κατασκευή Τεχνικών στην Αγ. Πελαγία, 20.000€ (ίδιοι πόροι)
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών φανών στην παραλία Καψαλίου, 55.000€ (ίδιοι πόροι)
- Αποκατάσταση δρόμου προς Καμαρέλα Αντικυθήρων, 50.000€ (ΠΔΕ)
- Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου Καψαλίου, 20.000€ (ίδιοι πόροι)
- Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ποταμού, 200.000€ (ίδιοι πόροι)
- Συντήρηση - επισκευή Δημοτικής Οδοποιίας 2017, 310.000€ (ίδιοι πόροι)
Τα ανωτέρω έργα, που στην φάση της δημοπράτησης πέτυχαν μεγάλες και σημαντικές εκπτώσεις, βρίσκονται στη φάση έγκρισης πρακτικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου στη συνέχεια να υπογραφούν οι συμβάσεις εκτέλεσής τους και να ξεκινήσουν άμεσα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθυστερεί τις εγκρίσεις των πρακτικών δημοπρασίας των έργων συνήθως πέραν των 40 ημερών, γεγονός που έχουμε θέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο Δήμος μας έχει επίσης ορίσει ημερομηνίες δημοπράτησης σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.805.520€
-  Επισκευή Δεξαμενών - Αντλιοστασίων Δήμου Κυθήρων Β΄ Φάση, 100.000€ (ίδιοι πόροι): 11/7
-  Ανάπλαση Οικισμού Σκλαβιανίκων Τ.Κ. Μητάτων, 65.000€ (ίδιοι πόροι): 20/7
-  Συντήρηση Κτιρίων Στέγασης Σχολικών Μονάδων, 100.000€ (ίδιοι πόροι): 25/7
-  Ανάπλαση Πλατείας Φρατσίων, 292.000€ (Περιφέρεια Αττικής): 08/08
-  Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κοντολιανίκων, 37.124€ (ίδιοι πόροι): εντός καλοκαιριού
- Προμήθεια νέου απορριμματοφόρου οχήματος, 130.000€ (ίδιοι πόροι): εντός καλοκαιριού
- Εκπόνηση μελετών ολοκλήρωσης Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού, 30.000€ (ίδιοι πόροι): μέχρι το Σεπτέμβριο
- Προμήθεια Σκυροδέματος, 70.000€ (ίδιοι πόροι): μέχρι το Σεπτέμβριο
- Τηλεδιοίκηση - Τηλεδιαχείριση και αναβάθμιση δημοτικού δικτύου ύδρευσης, 1.981.396€ (ΠΕΠ Αττικής): εντός του φθινοπώρου
Η Δημοτική Αρχή καταβάλει τεράστιες προσπάθειες, ώστε μέσα στο 2017 να δημοπρατηθούν ακόμα περισσότερα έργα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει στον επισυναπτόμενο πίνακα. Πρόκειται για έργα μεγάλης σημασίας τα οποία, όπως και όσα έχουν ήδη δημοπρατηθεί και εκτελούνται, τονώνουν οικονομικά την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες. Για όλα τα έργα αυτά ο Δήμος μας καθημερινά πασχίζει να ολοκληρώσει μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που πολλές φορές καθυστερούν αδικαιολόγητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή προσκρούουν σε έκτακτες καταστάσεις όπως π.χ. η ανάρτηση των δασικών χαρτών που πήγε πίσω πολλές διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
Ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι συνεργάτες της Δημοτικής Αρχής, εργάζονται στην κατεύθυνση της διαρκούς δημοπράτησης και υλοποίησης έργων σε όλο το νησί, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας κάθε έργου, ώστε να επιλύονται προβλήματα ετών και να δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών, παρά την κρίση και την τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση που δέχεται η αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια. Η Δημοτική Αρχή με σταθερή επιμονή και αποφασιστικότητα θα συνεχίσει τις δημοπρασίες έργων με στόχο την ανάπτυξη του Δήμου μας, εργαζόμενη νυχθημερόν για τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας. 
Δείτε τον σχετικό πίνακα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου εδώ