Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 7/1/2017

Με ομοφωνία Δημοτικών Συμβούλων καθώς και Τοπικών Προέδρων και Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων υπερψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Κυθήρων έτους 2017, που αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του Προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει εντός των επομένων 2 εβδομάδων, με σχετική καθυστέρηση λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού στο Δήμο. Το Τεχνικό Πρόγραμμα εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος με τους δύο Αντιδημάρχους και τοποθετήθηκαν όλες οι παρατάξεις καθώς και παριστάμενοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, ενώ προτάθηκαν τροποποιήσεις και βελτιώσεις, μέρος των οποίων έγινε αποδεκτό.

Επί του Τεχνικού Προγράμματος και απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν, ο κ. Δήμαρχος τόνισε ιδιαίτερα τα εξής:

1.      Τα έσοδα των Δήμων είναι συγκεκριμένα άρα και τα έξοδα. Κατά το 2017 οι θεσμοθετημένες χρηματοδοτήσεις προς την Αυτοδιοίκηση εκ μέρους του Κράτους θα είναι ακόμα λιγότερες, καθώς από 01-01-2017 καταργείται ακόμα μια σημαντική χρηματοδότηση για τους Δήμους που προβλεπόταν στο άρθρο 27 του Ν.3756/2009, που για το Δήμο Κυθήρων ανέρχεται σε 200.000€ ετησίως.

2.      Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έχουν ενταχθεί έργα που δεν δημοπρατήθηκαν το 2016 λόγω της αλλαγής του νομικού πλαισίου με το Ν.4412/2016 αλλά και νέα σημαντικά έργα που στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας και των υποδομών των νησιών μας. Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι δαπάνες σε λίγους κωδικούς, όπως π.χ. οι δαπάνες συντήρησης σχολείων που θα αντιμετωπιστούν με μία δημοπρασία ύψους 100.000€.

3.      Εντάσσονται έργα που είναι ώριμα ή μπορούν να ωριμάσουν σχετικά σύντομα, και όχι έργα που απαιτούν πολύμηνες διαδικασίες ωρίμανσης και αδειοδότησης προκειμένου να μην δεσμεύονται μεγάλα ποσά που τελικά δεν θα δαπανηθούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το έργο της μεταφοράς του νερού από το Πρινολάγκαδο που η δαπάνη του προεκτιμήθηκε από την Περιφέρεια σε 450.000€ και απαιτεί πολλές αδειοδοτήσεις (Περιβαλλοντική, Αρχαιολογική) καθώς και συγκεκριμένη δέσμευση χρηματοδότησης που σήμερα δεν υπάρχει. Ο Δήμος το ωριμάζει και θα προταθεί για χρηματοδότηση μόλις οι μελέτες είναι πλήρως ολοκληρωμένες και αδειοδοτημένες. Η πρόταση να περικοπούν τεχνικά έργα (π.χ. αναπλάσεων ή οδοποιίας) για να ενταχθούν νέα έργα στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί καθώς – όπως επιβεβαίωσε ο Προϊστάμενος του Δήμου αλλά και ο κ. Νικόλαος Μεγαλοκονόμος που διετέλεσε επί 8 χρόνια Αντιδήμαρχος επί των οικονομικών – τα έργα ανταποδοτικών υπηρεσιών (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός και καθαριότητα) χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα ανταποδοτικά έσοδα σύμφωνα με τη Νομοθεσία και δεν μπορεί να υπάρχει καμία παρέκκλιση από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες οφειλές στους τομείς αυτούς έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη δυνατότητα του Δήμου να χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα ανταποδοτικών υπηρεσιών.  

4.      Στο Τεχνικό Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί τα μεγάλα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια για το νησί μας, με το ποσό ετήσιας κατανομής, καθώς οι πιστώσεις των έργων αυτών διατίθενται τμηματικά. Ήδη το έργο της Ανάπλασης Πλατείας Φρατσίων είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, ενώ επίκεινται και άλλα που ωριμάζουν σταδιακά.

5.      Έχουν ενταχθεί σημαντικές μελέτες, όπως για την αξιοποίηση του νερού των Οχελλών, την αναβάθμιση του Θεάτρου Ποταμού, τη συντήρηση της Γέφυρας στο Διακόφτι και την κατασκευή Μικρού Κλειστού Γυμναστηρίου στα Φράτσια σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί από την Εγχώριο Περιουσία.

6.      Υπάρχουν σημαντικά ποσά για τεχνική υποστήριξη προς το Δήμο καθώς και για τον ευπρεπισμό του δημοσίου χώρου που είναι απαραίτητος για την εικόνα τάξης και νοικοκυρέματος που επικρατεί στο νησί.

7.      Προβλέπονται ποσά για την προβολή, τον πολιτισμό και τις πολιτικές εξωστρέφειας που αποτελούν προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και εξειδικεύονται αναλυτικότερα στον υπό ψήφιση Προϋπολογισμό.

8.      Οι δημοπρασίες πλέον θα γίνονται στον Πειραιά και όχι στα Κύθηρα, καθώς ο νέος νόμος 4412 προβλέπει ότι στις επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασιών μπορούν να συμμετέχουν μόνο μηχανικοί κλάδων ΠΕ ή ΤΕ. Αυτό συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις στη δημοπράτηση έργων για όλους τους νησιωτικούς Δήμους που δεν διαθέτουν τουλάχιστον 6 Μηχανικούς (3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά). Πρόκειται για μια παράλογη πρόβλεψη που δεν έχει λάβει υπόψη της την πραγματικότητα της τεράστιας έλλειψης προσωπικού στους Δήμους και έχουν γίνει παρεμβάσεις μέσω της ΚΕΔΕ για να αλλάξει η σχετική πρόβλεψη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, ο κ. Δήμαρχος έλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει κατ΄ ιδίαν τους επικεφαλείς των τριών δημοτικών παρατάξεων και τους παρέδωσε αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου. Οι συναντήσεις αυτές θα γίνονται συχνότερα και για μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν το Δήμο μας.

Το ενημερωτικό – εισηγητικό σημείωμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Πριν τη συζήτηση επί του Τεχνικού Προγράμματος, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη μεταστέγαση και μετεγκατάσταση του Νηπιαγωγείου Ποταμού Κυθήρων στο κτίριο του πρώην Δ.Σ. Αγίας Πελαγίας, το οποίο έχει ανακαινιστεί πλήρως με τη συνδρομή και των γονέων των μαθητών. Επιλύεται έτσι ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας για την δημιουργία σύγχρονων συνθηκών εκπαίδευσης για τους μαθητές του σχολείου, καθώς όπως είναι γνωστό το Νηπιαγωγείο Ποταμού στεγαζόταν μέχρι σήμερα σε αίθουσες προκάτ. Τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που εισάχθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ., υπερψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ποταμού κ. Στέλιος Μεγαλοκονόμος.

Την προσεχή εβδομάδα ο Δήμος μας θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Βιέννης με επικεφαλής της πολυμελούς αποστολής τον κ. Δήμαρχο, όπου θα γίνουν και συναντήσεις με tour operators και πράκτορες της αυστριακής τουριστικής αγοράς. Η συμμετοχή θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Ε.Ο.Τ.