Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 5/11/2017

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής 3/11 το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του κ.Λάζαρου Βέζου. Μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης ήταν η έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κυθήρων και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση των ερευνητικών μελετών σχετικά με την πυρκαγιά του Αυγούστου, η δαπάνη για τις οποίες προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την έκτακτη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για το Δήμο μας. 
Καθώς στη συνεδρίαση ακούστηκαν απόψεις και κρίσεις που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα και είναι προϊόν παραφιλολογίας και διάθεσης δημιουργίας τεχνητής έντασης, η Δημοτική Αρχή επιθυμεί δημοσίως και με αίσθημα υπευθυνότητας να ενημερώσει για τα ακόλουθα:
1. Μετά από κάθε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά απαιτείται η εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας καθώς και έργων πρόληψης των κατολισθήσεων. Η επιλογή όμως των συγκεκριμένων σημείων που θα εκτελεστούν τα έργα αυτά αλλά και το είδος των έργων δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα, ούτε από μη ειδικούς, αλλά προκύπτει μετά από επιστημονική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί από έμπειρη με το θέμα μελετητική ομάδα και όχι από τυχαία επιλογή. Τη μελέτη αυτή δεν μπορεί να εκπονήσει ο Δήμος Κυθήρων καθώς όπως είναι γνωστό δεν διαθέτει στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες, ούτε όμως και οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Νήσων που δεν διαθέτουν σχετικές ειδικότητες και πάσχουν από μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Άρα η εκπόνηση των μελετών αυτών ιδιωτικά είναι μονόδρομος.  
2. Η συνεργασία του Δήμου Κυθήρων με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε μετά από τη διαπίστωση ότι η επιστημονική ομάδα του εν λόγω τμήματος έχει εξαιρετικά σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών μεταπυρικής αποτίμησης σε μεγάλα συμβάντα πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών (ενδεικτικά: Ηλεία, Λέσβος, Ζάκυνθος, Νεάπολη Βοιών κ.λπ.).
3. Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που συνιστά το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα στη Χώρα, με διεθνή καταξίωση, που φέτος συμπληρώνει 170 χρόνια λειτουργίας και ακαδημαϊκής έρευνας. Οι μελέτες δεν ανατίθενται προσωπικά σε κανέναν μελετητή (όπως ορισμένοι αναληθώς ισχυρίζονται), αλλά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα εκπονηθούν από ακαδημαϊκή επιστημονική ομάδα 14 διακεκριμένων επιστημόνων με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Καταστροφών κ. Ευθύμιο Λέκκα (υπό την ιδιότητα του Καθηγητή Γεωλογίας και όχι του ιδιώτη), που τα τελευταία χρόνια είναι Πρόεδρος του ΟΑΣΠ (Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) και ήδη εδώ και λίγες ημέρες Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για ερευνητικό έργο που εκπονείται από Α.Ε.Ι. και όχι για κλασικού τύπου ιδιωτική μελέτη.
4. Το συγκεκριμένο τμήμα του ΕΚΠΑ (Τμήμα Γεωλογίας) είναι τόσο εξειδικευμένο σε τέτοια ζητήματα, σε σημείο να διαθέτει ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών με θέμα την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μοναδικό που διαθέτει εξειδικευμένο τομέα για τις φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση των επιπτώσεών τους στους Ο.Τ.Α. και δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα ιδιωτικό γραφείο, αφού είναι Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και μάλιστα το μεγαλύτερο της Χώρας μας.
5. Συνολικά θα εκπονηθούν 5 διαφορετικές μελέτες σε 2 διακριτές χρονικές φάσεις:
    Α. έρευνα μείωσης κατολισθητικού κινδύνου
    Β. έρευνα μείωσης πλημμυρικού κινδύνου
    Γ.  έρευνα μείωσης διαβρωτικού κινδύνου
    Δ. έρευνα σφοδρότητας πυρκαγιάς και μεταπυρική αποτίμηση
    Ε. έρευνα παρακολούθησης ποιότητας υπογείων υδροφόρων οριζόντων
Η δαπάνη και για τις 5 μελέτες είναι 48.000€ (πλέον Φ.Π.Α.) και καλύπτει πλήρως τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 432/81 περί εκτέλεσης ερευνητικών έργων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η συνεργασία του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή επιστημονική αξιοπιστία των εκπονούμενων μελετών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ακριβή γεωγραφική χωροθέτηση, την επιλογή και το είδος των αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών και αντικατολισθητικών παρεμβάσεων που απαιτούνται.
Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει ασυζητητί τις άναρθρες μομφές της Αντιπολίτευσης που όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αλλά φτάνουν στο πρωτοφανές σημείο να υπονοούν και ζητήματα ηθικής τάξεως που αποτελούν μελανό σημείο για όσους τα εξέφρασαν καθώς εδώ και τρία χρόνια η διοίκηση του Δήμου δίνει καθημερινά απαντήσεις και εξετάσεις σε τέτοιες αιτιάσεις, με την υπεύθυνη δημόσια στάση της σε όλα τα θέματα, την εφαρμογή των Νόμων, την παντελή απουσία προσωπικών πρακτικών του παρελθόντος και το πολυεπίπεδο έργο της. Τέτοιου είδους μομφές θα πρέπει να αποδεικνύονται με στοιχεία και τεκμήρια, αλλιώς εμπίπτουν στο χειρότερο είδος μικροπολιτικής που δεν επιτρέπεται να έχει θέση στο δημόσιο βίο μας. 
Για λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε η Αντιπολίτευση δείχνει να έχει σοβαρό ζήτημα με τον Καθηγητή Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρο του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμη Λέκκα, που είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος των μελετών εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι ο ανάδοχός τους ως ιδιώτης. Ο Δήμος μας εφαρμόζει ακριβώς την ίδια πρακτική που εφήρμοσαν πολλοί Δήμοι και πιο πρόσφατα ο γειτονικός πυρόπληκτος Δήμος Μονεμβασίας (με τη φωτιά της Νεάπολης του 2015) ο οποίος συνήψε ακριβώς την ίδια Προγραμματική Σύμβαση με την ίδια επιστημονική ομάδα και τον ίδιο επιστημονικό υπεύθυνο, χωρίς όμως εκεί να υπάρξουν τέτοιες απαράδεκτες μομφές κατά της Δημοτικής Αρχής, αφού εκείνο που πρέπει να προέχει για κάθε Δημοτικό Σύμβουλο είναι το συμφέρον του τόπου και όχι η στείρα και άνευ επιχειρημάτων αντιπολίτευση. Αν οι κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης έχουν να προτείνουν άλλη επιστημονική ομάδα με τουλάχιστον την ίδια ή ανώτερη εμπειρία σε μεταπυρικές μελέτες σε ΟΤΑ από την ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών όφειλαν ήδη να το είχαν κάνει. Αν έχουν κάποιον άλλον τρόπο να εκπονηθούν αυτές οι μελέτες έπρεπε να το έχουν πει. Αν πιστεύουν ότι δεν απαιτείται να εκπονηθούν μελέτες ας το τεκμηριώσουν και ας αναλάβουν τη σχετική ευθύνη. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε τη μόνη πρόταση που θεωρεί επιστημονικά αξιόπιστη λαμβάνοντας σχετικές πληροφορίες και από άλλους Δήμους, ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά τη φωτιά. Κριτική χωρίς συγκεκριμένες αντιπροτάσεις που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Δήμου, δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα αυτό είναι γνωστό σε όλους εδώ και μήνες και μάλιστα η Αντιπολίτευση υπερψήφισε πριν λίγο καιρό στο Δ.Σ. την εγγραφή του σχετικού ποσού στην 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, όπου αναφέρθηκε συγκεκριμένα και ο τίτλος των μελετών που θα εκπονηθούν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς τότε να εκφράσει καμμία απολύτως αντίρρηση.
Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να περιφρουρήσει την ομαλότητα, την ηρεμία και τη συναίνεση στην αίθουσα του Δ.Σ., να μην δεχθεί τεχνητές εντάσεις και ατεκμηρίωτες αντιπολιτευτικές κορώνες και να ενημερώσει τον κυθηραϊκό λαό ότι μια υπεύθυνη διοίκηση δεν δρα ποτέ ορμώμενη από το λαϊκό αίσθημα όπως θα επιθυμούσαν ορισμένοι, προκειμένου να χαθεί πολύτιμος χρόνος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
Τέλος ενημερώνουμε ότι μόλις παραληφθούν οι μελέτες, θα γίνει εκδήλωση παρουσίασής τους από την επιστημονική ομάδα στο νησί, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα και τα πορίσματα των μελετών και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να είναι παρών, να θέσει ερωτήματα και προβληματισμούς και να λάβει απαντήσεις.