Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 5/2/2017

Εκδόθηκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την προσαρμογή της λειτουργίας της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας στις προβλέψεις του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), το οποίο αναμενόταν από το 2010. Το Π.Δ. υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 29/12/2016 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 1/2/2017. Με το Π.Δ. αυτό επιλύονται πολλά διαδικαστικά και λειτουργικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής, τα οποία προέκυψαν μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και προσαρμόζονται οι προβλέψεις του αρχικού Π.Δ.272/1985 σε εκείνες του νέου πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση μετά την 01/01/2011. Στο νέο Π.Δ. έχουν συμπεριληφθεί και οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν το 2016 αναφορικά με το σύστημα και τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και Μελών της Επιτροπής. Πρόκειται για μια σημαντική θεσμική εκκρεμμότητα πολλών ετών που καθυστέρησε να επιλυθεί κυρίως λόγω των άτοπων και λανθασμένων ενεργειών που έγιναν την περίοδο 2011-2014 από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και εξαιτίας των οποίων η διαδικασία παρέμενε στο Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς να προωθείται.
Η Δημοτική μας Αρχή σε αγαστή συνεργασία με τη νέα διοίκηση της Επιτροπής, εργάζονται προκειμένου να επιλυθούν και άλλες νομικές εκκρεμμότητες σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού και την προστασία της κοινής περιουσίας των Κυθηρίων αλλά και σημαντικά ζητήματα για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής (θεσμική θωράκιση, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, νομικές και διαδικαστικές ασάφειες κ.λπ.), με μοναδικό στόχο και γνώμονα την ισχυροποίηση της Εγχωρίου Περιουσίας, που αποτελεί προνόμιο μέγα και μοναδικό για την περιοχή μας.
Δείτε το νέο Π.Δ. εδώ