Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 4/2/2017

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του κ.Λάζαρου Βέζου. Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017. Ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης, καίτοι έχει επιστρέψει από την αποστολή του Δήμου στο εξωτερικό, δεν παρέστη στη συνεδρίαση λόγω ίωσης.
Ο Προϋπολογισμός του 2017 ψηφίστηκε ομόφωνα, τόσο από τα μέλη του Δ.Σ. όσο και από τους παριστάμενους προέδρους και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων.
Βασικό στοιχείο του προϋπολογισμού είναι η καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου, καθώς το ταμειακό υπόλοιπο στις 31/08 υπερέβαινε τα 3,5 εκατομμύρια Ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος έχει συμβασιοποιήσει και πληρώσει δεκάδες έργα, προμήθειες και υπηρεσίες. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η Δημοτική Αρχή να περιορίσει τις οφειλές που υπάρχουν προς το Δήμο, που έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν τον τομέα της ύδρευσης και αν δεν εισπραχθούν, η δυνατότητα του Δήμου για την εκτέλεση σημαντικών έργων ύδρευσης θα περιοριστεί σημαντικά, αφού πρόκειται για ανταποδοτικά έσοδα. Η αποχώρηση από το Δήμο της υπαλλήλου Νικολέτας Διακοπούλου έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον τομέα της βεβαίωσης των δημοτικών εσόδων. Το σοβαρό αυτό κενό μπορεί να αναπληρωθεί μόνο με νέες προσλήψεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού, κάτι που ο Δήμος μας ζητάει επίμονα εδώ και μήνες.
Στον προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος. Ωστόσο η διενέργεια δημοπρασιών μετά το νέο Νόμο 4412/2016 έχει γίνει εξαιρετικά δυσχερής καθώς πλέον οι Δήμοι που δεν διαθέτουν στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να δημοπρατήσουν έργα. Για να λυθεί το αδιέξοδο αυτό ο Δήμος μας έχει προβεί σε συντονισμένες διαμαρτυρίες προς την αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σε συνεργασία και με άλλους Δήμους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, καθώς εάν το πρόβλημα αυτό δεν επιλυθεί, δεν θα μπορέσουμε ως Δήμος να δημοπρατήσουμε παρά ελάχιστα έργα.
Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνει πολλά αναπτυξιακά και σημαντικά έργα, εξαρτά την υλοποίησή του σχεδόν αποκλειστικά από το Κράτος καθώς το ζήτημα της μεγάλης έλλειψης προσωπικού αλλά και οι προβλέψεις του Ν.4412/2016 δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον τομέα των εσόδων και των δημοπρασιών έργων, που το Κράτος οφείλει να επιλύσει.