Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 2/10/2017

Την 29/09/2017 κατόπιν δικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος επιτεύχθηκε μετά από μεθοδικές και αποτελεσματικές ενέργειες της παρούσας δημοτικής αρχής, έκλεισε, επωφελώς για το Δήμο, μία ακόμη πολυετής οικονομική και δικαστική εκκρεμότητα, που αφορούσε οφειλές του Δήμου προς τον ΕΔΕ Αλέξιο Μαρινόπουλο, οι οποίες παρέμεναν ανεξόφλητες από το έτος 2014, όταν η προηγούμενη δημοτική αρχή, υπό το βάρος των πορισμάτων της έκθεσης ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οδηγήθηκε μετά από διαφωνίες στη μη πληρωμή τους. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων των εξής ολοκληρωμένων και σε χρήση έργων:
1. Διαμόρφωση και Ασφαλτόστρωση Πάρκινγκ Χώρας (1ος Λογαριασμός): 63.087,03€
2. Οδοποιία Τ.Κ. Μητάτων (2ος Λογαριασμός): 31.866,83€
3. Διάνοιξη Παρακαμπτηρίου Δρόμου Μυρτιδίων (6ος Λογαριασμός): 50.119,58€
Ο Δήμος παρακράτησε ποσόν 36.185,46€ ως ποινική ρήτρα για την εκπρόθεσμη εκτέλεση των έργων καθώς και ποσόν 3.621,52€ υπέρ του Δημοσίου.
Για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών απαιτήθηκε πάρα πολύς χρόνος και μεθοδικά συγκροτημένη προσπάθεια εκ μέρους του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Αντώνη Σεμιτέκολου, δεδομένου ότι τηρήθηκαν στο ακέραιο όλες οι προβλεπόμενες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου μας και την οριστική επίλυση ακόμα μίας από τις πολυετείς εκκρεμότητες που απασχολούσαν την υπηρεσία του Δήμου.