Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 1/9/2017

Σημαντικά έργα έχει δημοπρατήσει ο Δήμος Κυθήρων μετά την εφαρμογή του Νόμου 4412/2016, ο οποίος αιφνιδιαστικά ανέτρεψε και άλλαξε όλο το εφαρμοζόμενο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και δημοπρατήσεων έργων που ίσχυε επί δεκαετίες. Οι Δήμοι, και κυρίως οι νησιωτικοί και υποστελεχωμένοι, δυσκολεύθηκαν εξαιρετικά να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο, ενώ πλήρης προσαρμογή δεν έχει ακόμα επιτευχθεί καθώς η γραφειοκρατία έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2014, ενώ ο Δήμος μας έχει το λιγότερο προσωπικό από την ίδρυσή του το 1999 (κυρίως στην Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία) με βάση τα επίσημα στοιχεία. 
Ωστόσο, παρά την κρίση, και με την διαρκή στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Τεχνικού μας Συμβούλου, οι δημοπρατήσεις έργων στο Δήμο μας συνεχίζονται με ρυθμό άκρως ικανοποιητικό για τα δεδομένα της υποστελέχωσης του Δήμου μας και της γραφειοκρατίας που πλέον έχει διογκωθεί αδικαιολόγητα. Όλες οι δημοπρασίες γίνονται πλέον στον Πειραιά. Αυτό, μπορεί να καθυστερεί τις διαδικασίες, όμως έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή περισσότερων υποψήφιων εργοληπτών με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται πολύ σημαντικές εκπτώσεις προς όφελος του Δήμου μας.
Από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα, έχουν δημοπρατηθεί συνολικά 18 έργα-προμήθειες-υπηρεσίες από το Δήμο Κυθήρων. Το συνολικό ποσό προϋπολογισμού των έργων/προμηθειών/υπηρεσιών αυτών με βάση τις μελέτες ήταν 1.645.614,63€ και μετά τις επιτευχθείσες εκπτώσεις, τα έργα θα κατασκευαστούν με 1.042.215,76€, δηλαδή προκύπτει οικονομικό όφελος για το Δήμο μας της τάξης των 603.398,87€, το οποίο με βάση το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που ήδη εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή και θα εισαχθεί στο Δ.Σ., κατανέμεται σε νέα έργα και υπηρεσίες. Το μέσο ποσοστό έκπτωσης που έχει επιτευχθεί στις μέχρι σήμερα δημοπρατήσεις έργων των τελευταίων μηνών ανέρχεται σε 29% περίπου.
Για την έναρξη εκτέλεσης των έργων αυτών, μετά τη δημοπράτησή τους, απαιτείται πλέον μια εξίσου περίπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία (πολλαπλές αποφάσεις οικονομικής επιτροπής, επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, έγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου, κλήση για σύμβαση, ορισμός επιβλέποντος κ.λπ.), την οποία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να ολοκληρώσει, ώστε τα περισσότερα από τα έργα αυτά και κυρίως τα μεγάλα να ξεκινήσουν να εκτελούνται μέσα στο Φθινόπωρο.
Ο Δήμος Κυθήρων με την Τεχνική του Υπηρεσία αλλά και οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας θα συνεχίσουν την αυστηρή επίβλεψη της ποιοτικής εκτέλεσης των έργων, σεβόμενοι τα χρήματα των δημοτών από τα οποία χρηματοδοτούνται τα έργα. Όπως είναι γνωστό όλα τα δημόσια έργα παραλαμβάνονται οριστικά μόνο μετά την παρέλευση 15μήνου από την ολοκλήρωσή τους, γεγονός που συνεπάγεται υποχρέωση όλων των αναδόχων για βελτιώσεις, διόρθωση ατελειών ή αστοχιών υλικού και κατασκευαστικές επεμβάσεις καθόλη τη διάρκεια των μηνών αυτών, εφόσον απαιτείται. Ο Δήμος προγραμματίζει και άλλες δημοπρατήσεις μεγάλων και σημαντικών έργων μέσα στους επόμενους μήνες. 
Συνημμένα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ 2017