Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 1/3/2017

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τρίτης 28/02 υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου. Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων του Δήμου που διαμορφώνονται για το 2017 ως εξής:
1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: 409.474,84€. Πρόκειται για τον υψηλότερο προϋπολογισμό από το 2011 καθώς υπήρξε υπέρβαση στα έσοδα λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης κατά το έτος 2016. Συγκεκριμένα τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 2016 υλοποιήθηκαν σε ποσοστό 106,46%.
2. ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο - Παιδικοί Σταθμοί: 183.530,67€. Κατά το 2016 το ΝΠΔΔ είχε πολύ υψηλό ποσοστό υλοποίησης των προϋπολογισθέντων εσόδων του (96,26%) καθώς και το υψηλότερο ποσοστό υλοποίησης εξόδων μετά το 2011 (49,63%).
3. Αναπτυξιακή Εταιρεία: 161.912,90€.
Το Δ.Σ. ενέκρινε και τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα, καθώς και τη χορήγηση παρατάσεων για την ολοκλήρωση έργων (κατά πλειοψηφία).
Τέλος, με απόφαση του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη, ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κυθήρων για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, καθώς και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ανά τομέα ευθύνης. Νέος Αντιδήμαρχος ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Ζαντιώτης, στη θέση που μέχρι σήμερα κατείχε ο κ. Αγγελιουδάκης Ματθαίος, ο οποίος θα προταθεί για την ανάληψη καθηκόντων διοίκησης νομικού προσώπου του Δήμου. Ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Αγγελιουδάκη για τη μέχρι σήμερα προσφορά του από τη θέση του Αντιδημάρχου και για τον ζήλο στην εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στα κοινά του τόπου με την ιδία επιτυχία και διάθεση προσφοράς και από τη νέα θέση για την οποία θα προταθεί.
Δείτε την απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων εδώ.
Δείτε την απόφαση ορισμού Εντεταλμένων Δ.Σ. εδώ.
Την προσεχή Κυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική και αποκλειστική συνεδρίαση υπό την προεδρία του πλειοψηφούντος συμβούλου της δημοτικής πλειοψηφίας κ. Ματθαίου Στ. Αγγελιουδάκη προκειμένου να εκλέξει προεδρείο και μέλη Οικονομικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της παρούσας δημοτικής θητείας. Η ημέρα και ώρα σύγκλησης της συνεδρίασης αυτής (δημαιρεσίες) ορίζονται από το Νόμο και δεν δύνανται να αλλάξουν (άρθρο 64 παρ. 3 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4257/2010 και  εγκύκλιος ΥΠΕΣ με α/α 43/30565/06-08-2014 και ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ).