Μείωση – απαλλαγή δημοτικών τελών

Με την 116/2023 ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο, καθόρισε τις μειώσεις – απαλλαγές των τελών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, για το έτος 2024.
Συγκεκριμένα οι μειώσεις – απαλλαγές αφορούν τους κατωτέρω:

Κατηγορία: ΑΠΟΡΟΙ
-Πλήρης απαλλαγή

Κατηγορία: ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
-Πλήρης απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000
-50% απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα απ012.000,01 μέχρι 30.000,00

Κατηγορία: ΑΜΕΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
-Πλήρης απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000,00
-50% απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 18.000,00

Κατηγορία: ΑΜΕΑ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ
-Πλήρης απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000,00

Κατηγορία: ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
-Πλήρης απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000,00
-50% απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 20.000,00

Μάθετε περισσότερα …

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ