Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κυθήρων

Στόχος της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η υποστήριξη ατόμων/νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.) σε τοπικό επίπεδο.

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Κυθήρων, λειτουργεί στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο Φρατσίων που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Κυθήρων και είναι ανοιχτή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με σταθερό ωράριο 8.00-16.00, πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή), καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Ο Δήμος Κυθήρων αξιοποιεί κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων, αλλά και κοινωνικών δράσεων όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στοχεύοντας στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η επιτυχής λειτουργία, όμως, του Κοινωνικού Παντοπωλείο χρειάζεται την συνεχή και έμπρακτη υποστήριξη όλων μας!

Επικοινωνία:
Μεγαλοκονόμου Έλλη: Διοικητικό Προσωπικό/Συντονίστρια
Γερακίτη Βασιλική: Βοηθητικό Προσωπικό

τηλέφωνο: +30 2736 033661
email: kpkithirwn2019@gmail.com