Δημοπρατείται η ανάπλαση του τοιχίου της Αγίας Πελαγίας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η με αριθμό 53/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται η διακήρυξη και οι όροι δημοπράτησης για το έργο "Κατασκευή Αναπλάσεων και Συμπληρωματικών Εργασιών...