Εργασίες επισκευής βλαβών ύδρευσης στο Καψάλι

Την Τρίτη 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης στο Καψάλι. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 12:00’ – 14:00’. Το διάστημα αυτό είναι πιθανόν να παρατηρηθούν μικρής...

Οι υπηρεσίες του Δημοσίου σε πλήρη λειτουργία απο την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 34781/2020 (ΦΕΚ 2168/Β/7-6-2020), άρθρο 19, παρ. 2, από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, οι υπηρεσίες του Δημοσίου θα τελούν σε πλήρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 156ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

1. Γενικός Σημαιοστολισμός δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων και οικημάτων από το πρωί της 20ής Μαΐου 2020 μέχρι το πρωί της 22ας Μαΐου 2020. 2. Φωταγώγηση δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων και οικημάτων...

Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τα χόρτα

Ενόψει  της νέας αντιπυρικής  περιόδου, ο  Δήμος  Κυθήρων  καλεί  τους  ιδιοκτήτες ή  με οποιονδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να...

Τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων στους ειδικούς κάδους

Ο Δήμος Κυθήρων έχει τοποθετήσει στην περιοχή του ΤΑΚΑΝ στον Ποταμό, δύο κάδους τοποθέτησης βαρέων αντικειμένων , (σκάφες). Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο η περιοχή πλησίον των κάδων αυτών να...

Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση για την   πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.      Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις  του άρθρου 206  του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ.143/Α/28.6.2007)όπως  αντικαταστάθηκε με...

Συνεχίζεται η διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων στα ακίνητα

Μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr οι πολίτες καλούνται να δηλώσουν στον οικείο Δήμο τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων, καθώς τυχόν ανακρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη για τα...

Ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

Σύμφωνα με το άρθρο 279 Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται και συνεπώς και στην περίπτωση  της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης  προς το...

Απάντηση στην μείζονα μειοψηφία σχετικά με τις Διοικήσεις των 2 Σχολικών Επιτροπών και του ΝΠΔΔ του Δήμου

Ελλιπέστατες γνώσεις και αδικαιολόγητη αμάθεια από την μείζονα μειοψηφία Σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου της, η μείζων μειοψηφία του Δήμου μας, σε ακόμα μία προσπάθεια να διατηρήσει το όποιο πολιτικό αποτύπωμα εξακολουθεί...

Απάντηση στην Ελάσσονα Μειοψηφία για τη στελέχωση της Τουριστικής Επιτροπής

Κάθε πολίτης που διεκδικεί ρόλο και λόγο στα κοινά οφείλει πρώτα και πάνω από όλα να γνωρίζει με επάρκεια τη νομοθεσία που διέπει τον θεσμό που ζητεί ο ίδιος να...