Ανακοίνωση πρόσληψης υπαλλήλων

Ανακοίνωση πρόσληψης υπαλλήλων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΥΕ καθαριστών εσωτερικών χώρων και μιας ΤΕ ή ΠΕ Παιδαγωγού πρώιμης παιδικής ηλικίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης (2 ) διάρκειας .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Κυθήρων εντός πέντε (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ημερών από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου , ήτοι από 20.5.2024 έως 24.05.2024.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης