Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς

Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς

Πρόκειται για 4 – 8 δίωρες διαδραστικές συναντήσεις γονέων τη δεύτερη ή τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα 18.15-20.00, από Ιανουάριο έως Μάιο 2024, όπου παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την υγεία, την
ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των παιδιών, τις σχέσεις στην οικογένεια και το σχολείο κ.λπ.

4η Συνάντηση
Τετάρτη 10 Απριλίου 2024
«Σχολικό περιβάλλον και εκπαίδευση:
μαθησιακή ετοιμότητα, δυσκολίες και άλλες
προκλήσεις »

Ελένη Παναγούλη
Παιδίατρος MSc, PhD
Ειδίκευση στην Αναπτυξιακή και Εφηβική Υγεία
Επιστ. Συνεργάτις Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Κων/νος Καλιανιώτης
Ειδικός Παιδαγωγός-Λογοπεδικός
MSc “Στρ. Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας”
Επιστ.. Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

ZOOM LINK:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rS6OxOp0SNm-OH8OJI3IrA

Κατεβάστε τη σχετική αφίσα

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης