Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023

Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023

Η Έρευνα Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, διενεργείται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος διαρθρωτικών ερευνών, που έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών, ανά τριετία, καθώς και τη Βασική Έρευνα για τη Διάρθρωση των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, ανά δεκαετία, με τη μορφή Απογραφής όλων των εκμεταλλεύσεων.
Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.
H έρευνα θα διενεργηθεί αποκλειστικά με συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΛΣΤΑΤ (web εφαρμογή) με ηλεκτρονικά μέσα (tablets ή φορητούς Η/Υ) από τους ερευνητές, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τους κατόχους των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ή από τους ίδιους τους κατόχους με τη βοήθεια των ερευνητών.

Κατεβάστε την αφίσα

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης