Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2 ) διάρκειας (ΠΕ ή ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας).

Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης